Cris Dafis

Cris Dafis

Gêm yw gwleidyddiaeth i lawer o’n gwleidyddion

Cris Dafis

“Mae gweld aelodau o’r llywodraeth yn defnyddio dioddefaint enbyd pobl Wcráin i guddio’u pechodau a chwyddo’u poblogrwydd eu hunain yn codi’r …

Gwobrau Dewis Sant yn colli cyfle

Cris Dafis

“Pe bawn i wedi gwrando ar fy llais mewnol sinigaidd fy hun, fyddwn i ddim wedi darllen disgrifiad un fam benodol o ymateb ei mab bach i’r …

Troseddau rhyfel

Cris Dafis

“Mae’r lluniau rydyn ni’n eu gweld yn dod o Wcráin yn mynd yn waeth ac yn waeth”

Gwell fideo na phôl piniwn

Cris Dafis

“Mae gyda ni brawf gweledol a chlywadwy clir o’r agwedd gadarnhaol sydd gan ein pobl at ein hiaith pan gân nhw gyfle i’w mynegi”

“Woke Wales”

Cris Dafis

“Dwi’n ymwybodol iawn o’r ddadl na ddylen ni dalu rhyw lawer iawn o sylw i farn yr echrydus Nigel Farage”

Barbariaeth

Cris Dafis

“Rywsut neu’i gilydd, dw i wedi llwyddo i rwygo’r ewin oddi ar fys bach fy nhroed dde. Ac mae wedi bod yn boenus”

Pan fo geiriau’n annigonol

Cris Dafis

“Dydw i ddim yn gwybod sut i lawn fynegi’r atgasedd mae rhywun yn ei deimlo tuag at unben hynod annymunol, hynod beryglus Rwsia”

Y Gansen, y Glust a’r Rhwbiwr Sialc

Cris Dafis

“Pan oeddwn i yn yr ysgol, roedd gan athrawon hawl i daro plant”

Hir Oes i Cwîn Camilla

Cris Dafis

“Mae’n amlwg bod llawer iawn iawn o bobl yn dal dig at yr hen Gamilla am chwalu priodas Charles a Diana”

Eiliad

Cris Dafis

“Ymhlith digwyddiadau mwyaf torcalonnus yr wythnos aeth heibio, roedd marwolaeth bachgen bach pum mlwydd oed o’r enw Rayan Oram ym Moroco”