Cris Dafis

Cris Dafis

Golwg360
Colofn Cris Dafis

Ymhell o olwg y camerâu

Nid ‘afiaith’ ieuenctid oedd i’w weld fan hyn – ond traha, hunanoldeb, diffyg parch a diffyg ystyriaeth
Colofn Cris Dafis

Nid pob dyn?

Mae rhan ohono i wedi bod yn teimlo’n anghyffyrddus yn gweld pob dyn yn cael ei ddal yn gyfrifol am weithredoedd y lleiafrif o’n plith
Colofn Cris Dafis

“Mae fy un i’n fwy na dy un di”

Mi oedd yna adeg pan oedd gweld baner Jac yr Undeb yn fy ngwneud i’n grac
Colofn Cris Dafis

Dunblane a’r toff elitaidd

Pa un yw’r Boris Johnson go-iawn, tybed?
Colofn Cris Dafis

Tyfa lan a bihafia dy hun, Gymru…

Yn ôl pôl piniwn gan ITV wythnos diwethaf, roedd 39% o’r rhai a holwyd yng Nghymru o blaid annibyniaeth
Colofn Cris Dafis

Y gêm brydferth farwol

Mae 6,500 o weithwyr mudol tlawd wedi marw yn Qatar erbyn hyn, ers y cyhoeddiad mai yno fydd Cwpan y Byd yn cael ei gynnal
Colofn Cris Dafis

Gair o gerydd i’r hen Gwîn

Mae yna un frawddeg fach sy’n datgelu rhywbeth mawr am feddylfryd y sefydliad brenhinol
Colofn Cris Dafis

“I think you’re in the wrong room”

Mae angen i ni i gyd gofio nad oes rhaid bod yn wyn i fod yn ystafell y Gymraeg, nad yw pawb sydd ynddi yn wyn
Colofn Cris Dafis

Sancteiddio Syr Tom?

Roedd e’n haeddu clod a diolch. Does dim dwywaith am hynny. Ond tybed a aethpwyd ychydig bach dros ben llestri?
Colofn Cris Dafis

Hanes Dau Ddyn

Dyw Covid yn poeni dim am gyflwr eich corff. Os caiff gyfle i’ch heintio, fe wnaiff