Cris Dafis

Cris Dafis

Y dysgedig a’r dwl

Cris Dafis

“Ar begwn arall y sbectrwm deallusrwydd yng Nghymru, fodd bynnag, mae gyda ni bobl fel Alex Davies o Abertawe”

Sgandal yr Eurovision

Cris Dafis

“Ers blynyddoedd bellach mae pobl o bob rhan o’r wladwriaeth fach hon wedi bod yn cwyno am y gystadleuaeth a’i safon”

Hillary, Obama a Doctor Who

Cris Dafis

“Mae’r dinosoriaid sy’n meddwl mai dim ond dynion gwyn heterorywiol sy’n ffit i lenwi sgidiau’r Doctor wedi bod yn llafar iawn”

Y Gymraeg – achlysurol a damweiniol

Cris Dafis

“Dwi newydd wylio hysbyseb S4C ar gyfer ei drama fawr nesaf, Y Golau”

Haeddu gwell na’r Mail

Cris Dafis

“Mae’n demtasiwn anwybyddu erthyglau fel y rhain sy’n bychanu menywod – a gwleidyddiaeth – a darllenwyr – yn y fath …

Gêm yw gwleidyddiaeth i lawer o’n gwleidyddion

Cris Dafis

“Mae gweld aelodau o’r llywodraeth yn defnyddio dioddefaint enbyd pobl Wcráin i guddio’u pechodau a chwyddo’u poblogrwydd eu hunain yn codi’r …

Gwobrau Dewis Sant yn colli cyfle

Cris Dafis

“Pe bawn i wedi gwrando ar fy llais mewnol sinigaidd fy hun, fyddwn i ddim wedi darllen disgrifiad un fam benodol o ymateb ei mab bach i’r …

Troseddau rhyfel

Cris Dafis

“Mae’r lluniau rydyn ni’n eu gweld yn dod o Wcráin yn mynd yn waeth ac yn waeth”

Gwell fideo na phôl piniwn

Cris Dafis

“Mae gyda ni brawf gweledol a chlywadwy clir o’r agwedd gadarnhaol sydd gan ein pobl at ein hiaith pan gân nhw gyfle i’w mynegi”

“Woke Wales”

Cris Dafis

“Dwi’n ymwybodol iawn o’r ddadl na ddylen ni dalu rhyw lawer iawn o sylw i farn yr echrydus Nigel Farage”