Cris Dafis

Cris Dafis

Wythnos dywyll

Cris Dafis

“Mae gweld cyfraddau Covid yn cynyddu unwaith eto, a neb yn gwneud dim yn ei gylch, yn ddigon i wneud i rywun anobeithio”

Janet Street Porter – y ddadl orau dros drethu twristiaid

Cris Dafis

“Dyw’r syniad o godi treth fach ar ymwelwyr ddim gronyn yn fwy gwrth-Seisnig nag yw e’n un gwrth-Americanaidd, neu’n wrth-Sbaenaidd”

Anfon ffoaduriaid i Rwanda yn erchyll

Cris Dafis

“Bydd gan bawb sy’n gweithredu’r polisi hiliol a drewllyd hwn – a phawb sy’n ei amddiffyn neu’n ei gefnogi – waed pobl ddiniwed ar eu …

Jiwbilî

Cris Dafis

“Wedi i’r frenhines bresennol fynd i’w bedd, bydd y frenhiniaeth wedi colli ei hapêl”

Yr unig raid yw bod yn ddynol

Cris Dafis

“Dyw bod yn rhiant ddim yn warant y bydd gan rywun fwy o ddyfnder emosiynol na’r sawl nad yw’n rhiant”

Y dysgedig a’r dwl

Cris Dafis

“Ar begwn arall y sbectrwm deallusrwydd yng Nghymru, fodd bynnag, mae gyda ni bobl fel Alex Davies o Abertawe”

Sgandal yr Eurovision

Cris Dafis

“Ers blynyddoedd bellach mae pobl o bob rhan o’r wladwriaeth fach hon wedi bod yn cwyno am y gystadleuaeth a’i safon”

Hillary, Obama a Doctor Who

Cris Dafis

“Mae’r dinosoriaid sy’n meddwl mai dim ond dynion gwyn heterorywiol sy’n ffit i lenwi sgidiau’r Doctor wedi bod yn llafar iawn”

Y Gymraeg – achlysurol a damweiniol

Cris Dafis

“Dwi newydd wylio hysbyseb S4C ar gyfer ei drama fawr nesaf, Y Golau”

Haeddu gwell na’r Mail

Cris Dafis

“Mae’n demtasiwn anwybyddu erthyglau fel y rhain sy’n bychanu menywod – a gwleidyddiaeth – a darllenwyr – yn y fath …