Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Cyngor Caerdydd am archwilio’r posibilrwydd o roi diwrnod o wyliau i staff ar Ddydd Gŵyl Dewi 2023

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

“Edrychwch ar yr hyn maen nhw’n ei wneud yn Nulyn gyda Dydd San Padrig. Dyna ddylen ni fod yn ei wneud”

Cynlluniau newydd i adeiladu parc busnes ar safle fferm ym Mro Morgannwg

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Byddai’r parc yn cael ei adeiladu ar Model Farm, lle mae’r teulu Jenkins wedi bod yn denantiaid ers 1935

Disgwyl i dreth y cyngor godi yng Nghaerdydd am y degfed blwyddyn yn olynol

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae cynlluniau i godi’r dreth o 4% ym mis Ebrill, i ychwanegu at y cynnydd o 50% sydd eisoes wedi ei weld ers 2011-12
Llety yn y Barri

Cartrefi arloesol yn helpu pobol ddigartref y Barri yn ôl ar eu traed

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae’r cartrefi eco-gyfeillgar eisoes yn helpu pobol ddigartref i gael llety parhaol ac addysg

Cymeradwyo cynlluniau ar gyfer gorsaf bysiau a fflatiau yng ngorllewin Caerdydd

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Bydd y gyfnewidfa drafnidiaeth a 44 o fflatiau yn cael eu hadeiladu ar safle hen ganolfan ailgylchu ar ffordd Waungron

Cyhoeddi cynlluniau ar gyfer gorsaf drenau Parcffordd Caerdydd

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Pe bai’n cael ei gymeradwyo, byddai’r datblygiad gwerth £120m yn agor erbyn 2024

Dros 1,000 o dai gwag yng Nghaerdydd yn “difetha cymunedau” medd cynghorydd

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Mae’r Cyngor yn ceisio annog perchnogion eiddo gwag hirdymor i ddod â’r tai yn ôl i ddefnydd
Biniau ailgylchu

Disgwyl i filoedd o drigolion yng Nghaerdydd wahanu deunyddiau wrth ailgylchu

Alex Seabrook (Gohebydd Democratiaeth Leol)

Ar hyn o bryd, mae holl ddeunyddiau ailgylchu aelwydydd yn cael eu rhoi mewn un bag gwyrdd yn unig