Aled Samuel

Aled Samuel

Golwg360
Colofn Aled Samuel

Bygar! Mae e’n ôl…

 Wedi cyfarwyddo â’r pleser o gael fy nhŷ yn ôl yn nwylo creaduriaid deugoes, neu deulaw dylwn ddweud, mae’r dieflig Dewi yn ôl yn y tŷ. 
Colofn Aled Samuel

Mewn jam

Mae’n rhaid cyfadde’ ein bod ni wedi ei chael hi’n hawdd fan hyn. Falle oherwydd bod dim tref yn agosach nag wyth milltir.
Colofn Aled Samuel

Daeth diwedd i’r Dewdod

Mae Dewi ein cath ‘Corona’ wedi mynd. Dy’n ni ddim yn gwybod i ble.
Colofn Aled Samuel

‘I’r Sgaffald, a thu hwnt!’

Does gen i ddim llawer ar ôl i’w wneud ar y sgaffald, sy’n beth da, gan fod y tywydd wedi mynd yn od
Colofn Aled Samuel

Côt o baent

Ai oherwydd y ‘clo’ ry’n ni gyd wedi arafu? Neu ydw i’n trïo bod yn garedig i fi fy hun, yn unig?
Colofn Aled Samuel

Y Coronafarf yn mynd lawr y plwg

Wel, mae’r barf wedi mynd.
Colofn Aled Samuel

Amharchu’r Gwasanaeth Iechyd – er gwaetha’r holl glapio

Mae ‘Protect the NHS’ yn ymadrodd rhyfedd i’w roi o flaen desg lywodraethol.
Colofn Aled Samuel

Henaint ni ddaw ei hunan

“Mae gen i ddiddordeb yn y broses o heneiddio, a’r ffordd orau i arsylwi hynny yw drwy edrych ar hen luniau”
Colofn Aled Samuel

Y piggin gath!

Galla i ddim credu bod cymaint o fy amser prin yn cael ei wastraffu ar rywbeth oedd ddim yn bod …
Colofn Aled Samuel

Agweddau Satanaidd Dewi

Ma’ gyda ni gath. Na, dyw hwnna ddim yn fanwl gywir. Y ‘ni’ sydd ddim yn fanwl gywir.