Mae’n rhaid bo’ chi wedi clywed dros yr ychydig ddyddie’ diwetha’ fod darlledu wedi dod i ben yn CF1 2YQ, sef canolfan ddarlledu’r BBC yn Llandaf [yng Nghaerdydd].

Mae’r gorfforaeth nawr wedi symud i ganol y ddinas gyferbyn â’r orsaf drenau.