Gadael gydag ychydig mwy o ras na Donald

Erbyn i chi ddarllen y golofn yma, ar ôl pedair blynedd o arlywyddiaeth ansicr, ymfflamychol wallgo’, fe fydd gan America Arlywydd newydd. Falle.

Rhowch y dyfodol yn yr atig

Does neb yn gwybod beth sydd yn mynd i ddigwydd o un funud i’r nesa’

Pob lwc, Dewi’r Pws

Nid dim ond cathod sy’n cael hi’n anodd dysgu o brofiad

Afal-anche!

Dylwn i fod yn hynod ddiolchgar am unrhywbeth blasus sy’n tyfu am ddim, ond nefi bliw, digon yw digon

Colofn boenus

Dw i wedi bod mewn poen drwy’r wythnos

Storom Alex

“Un o sgîl-effeithiau’r cyfnod rhyfedd yma ry’n ni’n byw ynddo fe, yw bo’ ni’n cymryd diddordeb ym mhopeth ond y feirws…”

On’d oedden nhw’n ddyddiau da…

Wyddwn i ddim pa mor drist fyddwn i’n teimlo am golli’r adeilad, tan y foment y caewyd y drws

Ar Goll

Mae’n rhyfedd yndyw e, sut ry’n ni’n gallu colli pethau sydd o dan ein trwynau

Shelad rhad, a chips ar y ffordd gartref

Mae’r mab fenga yn mynd mas gyda’i ffrindiau heno i Gaerfyrddin ar y raz

Ceir trydan

Sortiwch y dechnoleg am bris call, a fydd yna giw o bobol o fan hyn i Bournemouth ac yn ôl, yn awchu i achub y blaned