Colofn Aled Samuel

Daeth diwedd i’r Dewdod

Mae Dewi ein cath ‘Corona’ wedi mynd. Dy’n ni ddim yn gwybod i ble.
Colofn Aled Samuel

‘I’r Sgaffald, a thu hwnt!’

Does gen i ddim llawer ar ôl i’w wneud ar y sgaffald, sy’n beth da, gan fod y tywydd wedi mynd yn od
Colofn Aled Samuel

Côt o baent

Ai oherwydd y ‘clo’ ry’n ni gyd wedi arafu? Neu ydw i’n trïo bod yn garedig i fi fy hun, yn unig?
Colofn Aled Samuel

Y Coronafarf yn mynd lawr y plwg

Wel, mae’r barf wedi mynd.
Colofn Aled Samuel

Amharchu’r Gwasanaeth Iechyd – er gwaetha’r holl glapio

Mae ‘Protect the NHS’ yn ymadrodd rhyfedd i’w roi o flaen desg lywodraethol.
Colofn Aled Samuel

Dim mwy o goffi a chlonc

Fe ddaeth fy unig ffrwd o bleser yn ystod y gwarchae cofidaidd yma i ben wythnos ddiwetha’…

Colofn Aled Samuel

Henaint ni ddaw ei hunan

“Mae gen i ddiddordeb yn y broses o heneiddio, a’r ffordd orau i arsylwi hynny yw drwy edrych ar hen luniau”
Colofn Aled Samuel

Y piggin gath!

Galla i ddim credu bod cymaint o fy amser prin yn cael ei wastraffu ar rywbeth oedd ddim yn bod …
Colofn Aled Samuel

Agweddau Satanaidd Dewi

Ma’ gyda ni gath. Na, dyw hwnna ddim yn fanwl gywir. Y ‘ni’ sydd ddim yn fanwl gywir.
Colofn Aled Samuel

Llyfr Glas Llandeilo Rhif 5

Dw i ddim cweit yn siŵr beth sy’n digwydd gyda Facebook. Dw i erioed wedi bod mor boblogaidd.