Aled Samuel

Aled Samuel

Dydd yr holl Seintiau…

Aled Samuel

“Fe chwythodd storom Francis drwy Gymru’r wythnos ddiwetha’…”

Ruined!

Aled Samuel

Pa werth fy mhump lefel O a fy llond whilber o CSE’s nawr?

Llyfrau Hir

Aled Samuel

“Rwy’n cael pleser o ddarllen, ond mae’n well gen i luniau. Rwy’n ‘lunyddol’ rugl.”

Obîs

Aled Samuel

Dydych chi ddim yn cael pwyntio at unrhyw un dyddie yma a dweud: ‘Ma’ nhw’n dew!’

Piggin’ Sat-nav!

Aled Samuel

Ma’ pobol yn cyrraedd tŷ ni, wedi gorfod stopo i siafo ddwywaith, a hynny ond o Gaerfyrddin!

Ffili aros am ‘the full eisteddfod experience’

Aled Samuel

Falle bod yna ddim eisteddfod go-iawn eleni, ond sdim yn mynd i’n stopio ni rhag cael y profiad o wyliau Cymreig!

Yr ail don

Aled Samuel

Flynyddoedd yn ôl pan oedd bywyd yn fwy syml, mi oedd cynnwys rhaglenni newyddion yn dipyn ’sgafnach eu naws nag y’n nhw heddi.

Mystic Al

Aled Samuel

Fues i’n gweithio ar ben to am flwyddyn gyfan ar ddechrau’r mileniwm, pan nad oedd gwaith cyflwyno i gael

Bygar! Mae e’n ôl…

Aled Samuel

 Wedi cyfarwyddo â’r pleser o gael fy nhŷ yn ôl yn nwylo creaduriaid deugoes, neu deulaw dylwn ddweud, mae’r dieflig Dewi yn ôl yn y tŷ. 

Mewn jam

Aled Samuel

Mae’n rhaid cyfadde’ ein bod ni wedi ei chael hi’n hawdd fan hyn. Falle oherwydd bod dim tref yn agosach nag wyth milltir.