Meddwl

Dartiau – adloniant pur

Roeddem yn llawn cyffro wrth wylio Gerwyn Price yn ennill Pencampwriaeth y Byd Dartiau
Meddwl

Nadolig Eleni

Rydw i wedi eich gwylio chi’n heneiddio ers blynyddoedd, yn tynnu’ch coes i ddechrau am y gwallt yn teneuo a’r corff yn breuo
Meddwl

Blwyddyn “heriol” BLM a Covid

“Ar gyfer 2021, byddwn i’n caru gweld yr holl sgyrsiau ry’n ni wedi eu cael am hiliaeth yn troi yn weithredoedd.”

Meddwl

Gwerthoedd ysgol Eton

Mae un o athrawon ysgol fonedd Eton wedi tynnu nyth cacwn am ei ben
Meddwl

Trïo deall, trïo derbyn…

Fe wnes i rwbeth o’n i’n arfer neud reit amal ond sy bellach yn beth anarferol iawn i’w wneud – fe brynes i bapurau’r penwythnos i gyd
Meddwl

Chwarter Eidalwr lot mwy secsi na chwarter Sais

Mae llwyth o Saeson yng Nghymru sy’n rhan o Gymru, ond mae yna lawer iawn sydd ddim
Meddwl

Y dafarn ydi calon y gymuned

Os taw’r rheswm dros gadw campfeydd ar agor ydi i gynnal iechyd meddwl pobl, yn sicr, dylai’r dafarn leol gael yr un ystyriaeth
Meddwl

Cadw’n Brysur

Dw i’n fwy prysur nac erioed – a fy meddwl fel chwyrligwgan sy’n hynod o anodd i’w stopio
Meddwl

Brechlyn

Mae Bet wedi gwybod erioed fod yna ryw ddrwg anweledig am ddod i’w bygwth nhw i gyd
Meddwl

Pam nad oes sôn am Nos Galan?

Beth fyddai hynt a helynt Mair a Joseff wedi bod petai nhw wedi cael eu babi ar ganol cyfnod rheolau llym Covid?