Meddwl

Dwynwen

Paid â phrynu blodau iddi ar ddiwrnod Santes Dwynwen, os gweli di’n dda
Meddwl

Dylem fod yn gweld gwir argyfwng yr ysbytai

Mae naw o’i chleifion wedi marw cyn cyrraedd yr ysbyty – rhai yn y maes parcio’n aros mynediad at wely
Meddwl

Prynu twrci i helpu Robin Hood

Cyri twrci, wraps twrci pum diwrnod yn olynol, stecen twrci, cawl twrci, twrci gydag ychydig o dwrci ar yr ochr
Meddwl

Rhy gynnar i ddechrau llacio

Mae gwleidyddion sy’n dechrau addo llacio ar y cyfyngiadau Covid, yn gwneud i fi deimlo’n nerfus. Rydan ni wedi bod yma o’r blaen
Meddwl

Cydymdeimlo gyda’r llanast drewllyd cywilyddus

Mae mae ’nghalon i’n gwaedu braidd dros fyfyrwyr ein prifysgolion eleni
Meddwl

Torri Addunedau

Ar ôl cymryd un sip hir, hamddenol o’m diod, bydda i’n ymestyn am y cynhwysion gwaharddiedig
Meddwl

‘Ta ta Twitter!’ medd lot o bobol dw i’n nabod, ond tybed a wnawn nhw sylwi?

Wel, fe gath e fynd yn diwedd. Taflwyd Trump oddi ar Twitter
Meddwl

Dychmygwch…

Dw i ddim yn gwrthwynebu brechiad i’r Frenhines, na’i gŵr
Meddwl

Addunedu

Bron flwyddyn union yn ôl i heddiw, ro’n i ar bigau’r drain
Meddwl

Dysgu’r gwersi

Doedd athrawon ddim yn bod yn afresymol nac yn gorliwio’u pryderon tros agor ysgolion yn union wedi’r Nadolig