Meddwl

Gwneud ffrindie yn y normal newydd

Dwi’n gw’bod bod y pandemig ddim drosto – a bo ffordd bell i fynd – ond yn tŷ ni, os nad yw hi’n teimlo fel diwedd y lockdown, ma’i o leia’n teimlo …
Meddwl

Llyfrgelloedd: cysur yng nghanol gofid

Pedr ap Llwyd sy’n sôn am sut all llyfrgell helpu i leddfu iselder ysbryd.
Adeilad y Senedd, Bae Caerdydd
Meddwl

Dadleuon ‘creulon ac anghyfrifol’ Aled Gwyn Job

Mae Nia Edwards-Behi wedi cael llond bol ar ddadleuon Aled Job, Germaine Greer a Liam Neeson…

Meddwl

BLOG: Cenedlaetholdeb Seisnig ar ei ynfytaf

Huw Prys Jones yn trafod y pwysigrwydd rhyfedd mae rhai Saeson yn ei roi ar rywbeth mor bitw â …

Llun o gofnodion hwb a neb yn y Geiriadur Mawr
Meddwl

Ddylai ‘neb’ ddefnyddio ‘hwb’

Blog bach amser cinio gan Dylan Iorwerth

Rhyd Chwima ar afon Hafren
Meddwl

Cywilydd Cymru. Pa genedl arall?

Blog bach cyn cinio gan Dylan Iorwerth

Adeilad y Senedd, Bae Caerdydd
Meddwl

Dyw cwest ddim yn rheswm tros osgoi ymchwiliad

Dylan Iorwerth yn dadlau y bydd ymchwiliad prydlon yn well i bawb

Llun pen ac ysgwydd o Brif Weinidog Cymru
Meddwl

Carl Sargeant – y cyfarfod cynta’

Dylan Iorwerth yn ystyried cyfarfod Plaid Lafur y Cynulliad gyda’r Prif Weinidog

Y Frenhines mewn het
Meddwl

Trethi – y sgandal anferth

Blog bach ar ôl cinio gan Dylan Iorwerth