Un dyn a’i gi

“Dw i wastad wedi rhyfeddu at yr awydd dynol i fod eisiau gofalu am anifeiliaid”

’Steddfod

“Mae yna fardd ifanc, enwog mewn het cowboi’n bwydo ffrwythau i’w blant, yn smalio nad ydy o’n ymwybodol o’r holl …

Covid Hir

Mae cwsg fel petae e’n glynu fel gelen i fy mab i

Gweithredoedd bach ag effaith fawr

“…Gandhi ddywedodd bod dod â phleser i un galon drwy un weithred yn well na mil o weddïau.”

Nid yw Cymru ar Werth

“Mae tŷ Nain ar Rightmove”

Prydferthwch ffans Lloegr

“Cynnydd o 38% mewn trais domestig yn erbyn menywod pan fo tîm Lloegr yn colli gêm.”

Annwyl Miss

Dwi am i ti wybod ’mod i’n gwybod y cyfan wnest ti. Yr holl wenu, bob un dydd, a’r holl garedigrwydd

Er Clod Cymhlethdod

Mae hi dipyn yn haws, a mwy boddhaol, gwrthwynebu symbol, nag ymgymryd â chymhlethdodau ac anghysondebau pobol

Diolch, Gerddorion Aberteifi

Does dim mudandod wedi syrthio’n drwchus ac yn drwm dros dref sydd mewn profedigaeth

“Thanks Buddy”

Dw i ddim yn deall pam mae cynifer o ddynion yn meddwl eu bod nhw’n well na menywod.