Meddwl

Dilyn Donald – fy arwr!

Yr wythnos hon, dw i wedi cael fy ysbrydoli
Meddwl

Diolch Jan

Mae ‘na daith sydd byth yn darfod
Meddwl

Peidiwch â risgio rhoi marwolaeth yn rhodd

Clwb i bobl sydd wedi achosi marwolaeth rhywun arall yw’r clwb dwi’n sôn amdano
Meddwl

Cynnal y twyll aflwyddiannus

Dydi hi ddim yn anghyffredin siarad am waith; a dweud y gwir, mae’n un o’r prif sgyrsiau mae pobl yn eu cael
Meddwl

Mynd a dod… ond drwy pa ddrws?

Ar hyn o bryd ma’r ddadl yn pegynnu rhwng Boris’ Britain ac annibyniaeth
Meddwl

I’m a Celebrity

Mae Sioned yn cadw’r gyfrinach yn saff yn ei chartref, tu ôl i ddrysau caeedig a llenni trwchus, trwm
Meddwl

Does dim byd o’i le ar Gristnogaeth, ond…

Pe bawn i’n digwydd credu yn y diafol, byddwn yn haeru mai’r dyn bach yma’n chwerthin yn aflafar ddichellgar yw’r peth agosaf at ymgnawdoliad ohono
Meddwl

Dydi’r Dolig ddim yma eto

Heb Dominic Cummings, does gan Boris Johnson ddim strategaeth; mae yna wagle y bydd rhywun yn ei lenwi
Meddwl

Gadael gydag ychydig mwy o ras na Donald

Erbyn i chi ddarllen y golofn yma, ar ôl pedair blynedd o arlywyddiaeth ansicr, ymfflamychol wallgo’, fe fydd gan America Arlywydd newydd. Falle.
Meddwl

Gwynt Teg ar ôl Trump

Ei wên clywed-ogla-drwg wrth ddweud pethau hyll, a’r ffaith fod Sally’n gadael iddi hi ei hun wrando arno.