Gwleidyddiaeth

Menywod a chyfiawnder

Mae mam newydd yn tynnu sylw at achos arall o fethu ag ystyried hawliau menywod yn iawn
Gwleidyddiaeth

Tyfa lan a bihafia dy hun, Gymru…

Yn ôl pôl piniwn gan ITV wythnos diwethaf, roedd 39% o’r rhai a holwyd yng Nghymru o blaid annibyniaeth
Gwleidyddiaeth

Diangen, diangen, diangen

Ar ddiwedd wythnos y Gyllideb, roedd John Dixon yn parhau efo’i ymdrech un-dyn i newid barn pobol am ddyledion llywodraethau
Gwleidyddiaeth

Mwyafrif o Lafurwyr yn “ffafrio” annibyniaeth

“Dyw pobol ddim yn troi at Blaid Cymru, nac ychwaith yn cefnogi annibyniaeth trwy Blaid Cymru”
Gwleidyddiaeth

Annibyniaeth i Gymru “ddeg gwaith yn fwy poenus na Brexit” – Jane Dodds yn annerch cynhadledd y Lib Dems

“Mewn llywodraeth byddai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn defnyddio ein dylanwad i ddyblu nifer y tai fforddiadwy”

Gwleidyddiaeth

Prif Weinidog Cymru ddim yn hoffi gwisgo siwt – mwy o foi shorts a T-shirt

Cyfle i glywed y gwleidydd yn chwythu ei glarinét ar raglen bry-ar-y-wal ar S4C

Gwleidyddiaeth

Cymru, Lloegr… a Holyrood

Mae pawb wrthi bellach, ar ddwy ochr y ddadl, yn trafod cenedlaetholdeb
Gwleidyddiaeth

Gwneud yr hyn sydd ei angen

Y peth ola’ un sydd ei angen ydi cyfnod arall o gyni
Gwleidyddiaeth

Troi Tai Gwyliau yn Ased Cymreig

Fy marn i yw bod eisiau meddwl yn fwy strwythurol-radical o’r hanner

Gwleidyddiaeth

Wythnos y cyllidebau

Cyllidebau yw’r pwnc llosg ym myd gwleidyddiaeth Cymru’r wythnos hon