Gwleidyddiaeth

Cyfle i dynnu sylw seneddwyr at argyfwng ein cadarnleoedd

Wrth i bwyllgor seneddol ymgynghori ar effeithiau Covid-19 ar y Gymraeg, rhaid mynnu ei fod yn rhoi sylw dyledus i’r bygythiad mwyaf oll i’w pharhad
Gwleidyddiaeth

Mwy na phandemig

Y ddamcaniaeth ydi fod torri coedwigoedd glaw a gwastrodi trysorfeydd naturiol eraill yn lledu’r feirysau yma
Gwleidyddiaeth

Y pethau pwysig… go-iawn

Golwg ar y farn a fynegir ar y we fyd-eang
Gwleidyddiaeth

Hela ffoaduriaid

Mae ‘Britain First’ yn ymdrybaeddu mewn hunanoldeb a hunanbwysigrwydd ac yn ymfalchïo yn eu diffyg dyngarwch
Gwleidyddiaeth

Rishi ‘Big Mac’ Sunak ar y rac?

Ydy’r rhod yn dechrau troi i Ganghellor slic Llywodraeth Prydain?
Gwleidyddiaeth

Y peryg o’r ochr draw

Trais ar strydoedd un ddinas ar ôl y llall yn sgil ymosodiad arall gan yr heddlu ar ddyn croenddu ac ymateb ymfflamychol yr Arlywydd, Donald Trump.
Nifer o bobol ifanc wrth ddesgiau
Gwleidyddiaeth

Arholiadau Cymru – pwy wnaeth?

Pam fod Cymru wedi dilyn y drefn o ochr arall Clawdd Offa?
Gwleidyddiaeth

Holi, arholi, cyboli

Y cwestiwn mawr o sawl cyfeiriad ydi… be yn y byd sy’n digwydd?
Gwleidyddiaeth

Gwlad sy’n llai nag y buodd hi erioed

“Dydw i ddim eisiau byw mewn gwlad lle mae pobl yn chwerthin am ben unrhyw un yn boddi.”
M4 heb gerbydau
Gwleidyddiaeth

Lefelu lan… a lawr

Golwg ar y farn a fynegir ar y we fyd-eang