Roedd etholiad y Cynulliad yn 1999 yn hanesyddol. Yn amlwg, roedd y cyntaf o’i fath ond hefyd ni chafodd y Blaid Lafur fwyafrif clir yng Nghymru. Y bwriad oedd bod y drefn o bleidleisio yn sicrhau mwyafrif parhaol i’r Blaid Lafur – ond nid felly y bu.