Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Yn ôl fy arfer, dw i wrthi’n darllen sawl llyfr ar yr un pryd. Dw i newydd gael fy machau ar nofel newydd fy nghyfaill Jerry Hunter, Safana, ac yn edrych ymlaen yn arw at ei darllen dros y penwythnos nesaf yma. Fel arall, dw i wrthi’n darllen Splinters in your Eye gan Martin Jay, llyfr yn trafod agweddau ar athroniaeth ‘Ysgol Frankfurt’ – rhywbeth roeddwn i’n ymddiddori llawer iawn ynddo ar un adeg.