Mae’r awdures Angharad Tomos yn un o wirfoddolwyr menter gymunedol sydd newydd lansio apêl codi arian i adnewyddu adeilad gwag arall yn ei phentref.

Fel pob un arall o’r gwirfoddolwyr mae hi’n byw “dafliad carreg” o adeilad Cymru Fydd ym mhentref Penygroes, gwta saith milltir o Gaernarfon.