Yn ymchwilydd, awdur, a darlithydd, mae Dr Marian Gwyn yn arbenigo ar hanes trefedigaethol, a chysylltiadau Cymru â chaethwasiaeth.

Wedi gweithio am ddeunaw mlynedd gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn y gogledd, lle’r oedd hi’n gyfrifol am ddenu cynulleidfa newydd, aeth hi yn ei blaen i astudio am ddoethuriaeth.

Canolbwyntia ei hymchwil ar yr heriau sy’n wynebu sefydliadau treftadaeth wrth gydnabod sut mae eu heiddo ac arteffactau’n gysylltiedig ag erchyllterau trefedigaethol.