Adroddiadau ac adroddiadau eraill

Dylan Iorwerth

“Mae ymchwiliadau – a diffyg ymchwiliadau – yn gallu codi gwrychyn…”

Rŵl Britannia!

Wrth i’r pandemig gilio, gobeithio, daw golwg y Brydain ôl-Brexit yn gliriach

Tristwch dwfn yr ‘adroddiad hiliaeth’ a’r Gymraeg

Dylan Iorwerth

“Mae yna sawl peth trist am yr adroddiad ynglŷn â hiliaeth honedig yng Nghyngor y Celfyddydau ac Amgueddfa Cymru…”

Affganistan: Jihad

Huw Onllwyn

“Nid beth i’w wneud am y bobl sy’n ceisio gadael Affganistan yw’r unig gwestiwn sydd angen ei ateb”

Annibyniaeth: breuddwyd gwrach?

Huw Onllwyn

“Mae annibyniaeth i Gymru i’w weld yn bell, bell i ffwrdd”

Y Taliban yn teyrnasu

Jason Morgan

“Efallai’r peth mwyaf rhyfeddol oedd pa mor hawdd oedd hi i’r Taliban droi’r cloc yn ôl; i lwyddo oddi fewn dim i adfeddiannu’r wlad dan eu …

Bwrlwm y Bae

Barry Thomas

Golwg ar y trafod, y sibrwd, a’r dadlau y tu hwnt i benawdau’r newyddion yn y Bae

Mark Drakeford a’i feistr yn Llundain

“Onid yw Mark Drakeford ei hun yn rhannol gyfrifol am israddio ei swydd?”

Pam fod neb angen gwn?

Dylan Iorwerth

“A oes yna reswm teg tros ganiatáu 2 filiwn o arfau marwol yng Nghymru a Lloegr?”

Bwrlwm y Bae

Barry Thomas

Golwg ar y trafod, y sibrwd, a’r dadlau y tu hwnt i benawdau’r newyddion yn y Bae