Angharad Mair a GB News

“Gyda’r Deyrnas Gyfunol ar ei gwely angau – yn ôl rhai – mae ceiliog arall wedi llamu i’r talwrn…”

Geiriau o gysur

“Beth fydd ei angen i Drakeford droi cefn ar y DU? Rheibio llwyr pwerau’r Senedd, efallai”

Llond bol

Daeth y newyddion wythnos diwethaf bod corff bachgen bach wedi ei olchi i’r lan ar arfordir Norwy

Boris a Rhyfel y Sosej

Does dim angen llawer o allu i gael ateb i Broblem y Sosejys; a dweud y gwir, does dim angen cyfaddawd, dim ond cadw pethau fel y maen nhw

Llafur – plaid y Pot Noodle

Mae lefel bresennol y grymoedd sydd gan Gymru’n siwtio Llafur gormod i sortio’r annigonolrwydd

Angen hyder a gonestrwydd wrth drafod mewnfudo o Loegr

“Mae diogelu Cymreictod a chymeriad unigryw ein cadarnleoedd, a mynnu chwarae teg i’w brodorion, yn nod teilwng, anrhydeddus a moesol …

YesTheatr

Rhiannon Mair, Darlithydd Theatr a Drama ym Mhrifysgol De Cymru, sy’n trafod galwad YesCymru am brofiad theatraidd i ymgyrchu dros annibyniaeth

Ymateb llugoer i’r ymgais ddiweddara’ ar Rŵl Britannia

“Dyma dwpdra, haerllugrwydd, ac imperialaeth Anglo-Brydeinig hen ffasiwn. Tactegau unbeniaid yw’r rhain ac maen nhw’n bownd o fethu!”

Wil Walia – darpar Dywysog Cymru – lan yn yr Alban

“Un ateb posib fyddai mynnu rhywfaint o hunanreolaeth tros faterion fel yr iaith, tai ac economi ar gyfer y rhan yma o Gymru”

Masnach Rydd: Gadewch i ni gystadlu…

Prin fydd y pryderon yn Whitehall am effaith cytundeb Awstralia ar ffermwyr Cymru a’r Gymraeg.