Gwleidyddiaeth

Amser gohirio Brexit

Dylen nhw a’r Undeb Ewropeaidd gytuno rŵan i ohirio’r trafodaethau
Gwleidyddiaeth

“Un Deyrnas Unedig…”

Dyna yw modus operandi’r llywodraeth Geidwadol hon. Dweud rhwbeth; hynny’n methu; shifftio’r goalposts.
Gwleidyddiaeth

Y frwydr fawr!

Ochr yn ochr â Brexit a Covid, mae gan Gymru frwydr arall… achub datganoli
Gwleidyddiaeth

Sut i adfer enw da’r ‘celwyddgwn diegwyddor’

Rhaid i’r gwrthbleidiau yn y Bae fod yn fwy parod i gydnabod llwyddiannau Llywodraeth Cymru

Gwleidyddiaeth

Y bygythiad mawr

“Ar yr wyneb, mae’r Mesur yn ymddangos yn gymharol ddiniwed a dyna yw dadl y Ceidwadwyr… ond fel erioed, realiti ydi’r broblem.”
Gwleidyddiaeth

Dw i’n fwy o Welsh Nash nag y bues i erioed

“Mae haeriad Saunders Lewis bod yr iaith yn bwysicach na hunanlywodraeth wedi taro tant gen i erioed. Ond…”
Gwleidyddiaeth

Cyfle i dynnu sylw seneddwyr at argyfwng ein cadarnleoedd

Wrth i bwyllgor seneddol ymgynghori ar effeithiau Covid-19 ar y Gymraeg, rhaid mynnu ei fod yn rhoi sylw dyledus i’r bygythiad mwyaf oll i’w pharhad
Gwleidyddiaeth

Mwy na phandemig

Y ddamcaniaeth ydi fod torri coedwigoedd glaw a gwastrodi trysorfeydd naturiol eraill yn lledu’r feirysau yma
Gwleidyddiaeth

Y pethau pwysig… go-iawn

Golwg ar y farn a fynegir ar y we fyd-eang
Gwleidyddiaeth

Hela ffoaduriaid

Mae ‘Britain First’ yn ymdrybaeddu mewn hunanoldeb a hunanbwysigrwydd ac yn ymfalchïo yn eu diffyg dyngarwch