Gwleidyddiaeth

Yn ’i chanol hi…

Bydd y Senedd nesa’n fwy o ffau’r llewod na’r un yma
Gwleidyddiaeth

O deulu dedwydd?

Brynhawn dydd Llun daeth i’r amlwg bod Suzy Davies, yr AoS Ceidwadol, wedi methu ag ennill lle ar restr ranbarthol Gorllewin De Cymru
Gwleidyddiaeth

Beth ddigwyddodd i’r £350m ychwanegol i’r Gwasanaeth Iechyd?

Mae Boris Johnson ar fai am orbwysleisio bendithion Brecsit, yn ôl Rhodri Glyn Thomas sy’n gyn-Weinidog Treftadaeth Llywodraeth Cymru

Gwleidyddiaeth

Dim ond athrawon all asesu cyflawniad pob disgybl

“Mae addysg wedi bod yn lled anobeithiol eleni,” meddai Huw Onllwyn
Gwleidyddiaeth

Gwneud digon – dim digon da

Er gwaetha’ ambell gamgymeriad ac arwydd o wendid, mae’r Llywodraeth yn cael y clod am ddelio’n gall a chytbwys efo argyfwng y feirws
Pen ac Ysgwydd Huw Irranca-Davies
Gwleidyddiaeth

‘Mae’n warthus bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi lladd Erasmus’

“Gwae nhw os nad yw’r cynllun newydd yn un da” medd Huw Irranca-Davies
Gwleidyddiaeth

“Dewis anysbrydoledig yw Plaid Cymru o hyd”

Ond pan ddaw etholiadau San Steffan, mi fydd pethau’n anos i Lafur
Gwleidyddiaeth

David TC Davies a’r “super gonorrhoea”

Yn dilyn blynyddoedd o “rybuddion iasol” mewn print ac ar y cyfryngau am effaith Brexit, mae’r AS Ceidwadol yn falch ei fod yn fyw ac yn iach
Gwleidyddiaeth

Annibyniaeth! Annibyniaeth?

Ar ddwy ochr Clawdd Offa, mae pobol yn poeni am annibyniaeth
Gwleidyddiaeth

Y Brexiteers sydd wedi ennill

Bydd y ddadl hon a’r babis greodd hi’n parhau, ond wedi pum mlynedd cyson o ddicter a chasineb, mae gen i ryw dawelwch ynof