Paul Davies
Gwleidyddiaeth

Paul Davies: ‘Torïaid yw’r unig blaid sy’n credu’n gryf mewn Cymru gref ac undeb gref’

Paul Davies wedi dweud “nad oes unrhyw senario” lle y byddai’n troi at gefnogi annibyniaeth

Gwleidyddiaeth

Un neges ola’…

Mi fyddai Jan Morris wedi bod yn falch, siŵr o fod. Mi drodd ei cholli hi yn fwy na chofio a galaru… hyd yn oed wrth adael, mi wnaeth hi bwynt
Gwleidyddiaeth

Gofyn am gorwynt gwleidyddol

Pe bai ond y traean o’r boblogaeth yn pleidleisio dros un blaid sy’n credu mewn annibyniaeth, honno’n ddi-os fyddai’n arwain Llywodraeth Cymru
Gwleidyddiaeth

Gorau amddiffyn, gofal

Mae un o gostau Brexit eisoes wedi dod yn amlwg – cynnydd anferth mewn gwario ar amddiffyn
Gwleidyddiaeth

Diolch byth am y gwyddonwyr a’r Gwanwyn

Feiddiwn ni deimlo ’chydig yn fwy positif am y Covid ’ma nawr?
Gwleidyddiaeth

Taflu dŵr oer ar “siarad secsi” Adam Price

Bydd y Deyrnas Unedig yn “lwcus i ddal ‘mlaen i Gymru” ar ben arall Brexit, yn ôl actor a cherddor byd enwog o’r Unol Daleithiau
Gwleidyddiaeth

Darn Barn: Problem y Wasg a’r Cyfryngau Cymreig… un ateb sydd!

Mae yna lu o newyddiadurwyr profiadol ar y Cyngor Cyfathrebu Cenedlaethol, ac maen nhw yn galw ar Lywodraeth Cymru i Gymreigio gwasanaethau newyddion

Gwleidyddiaeth

Hel straeon

Y storïau yr yden ni’n eu creu sy’n aml yn llywio ein bywydau. Rhyw syniad bach athronyddol fel yna sydd wrth wraidd peth o’r blogio diweddar
Gwleidyddiaeth

BoJo a “thrychineb” datganoli

“Mae datganoli yn llawer mwy poblogaidd yn yr Alban nag yr ydych chi Boris!”
Gwleidyddiaeth

Diwedd Donald: “democratiaeth” yn taro’n ôl?

Yn ei gyfnod wrth y llyw roedd yn ymosodol tuag at y wasg a’r cyfryngau, yn dweud celwyddau, ac yn galw straeon anffafriol amdano yn “fake news”