Gwleidyddiaeth

Blwyddyn gynta’ Boris

Cadw golwg ar y trafod, y sibrwd a’r dadlau y tu hwnt i benawdau’r newyddion yn y Bae
Alex Salmond a Nicola Sturgeon gyda dogfennau lansio'r 'Sgwrs Genedlaethol'
Gwleidyddiaeth

“Rhyfel ar ddau ffrynt”

Ar ochr arall y ddwy ffin â Lloegr, mae’r dadlau mwya’ brwd yn digwydd tros ddyfodol y drefn lywodraethu
Gwleidyddiaeth

Leighton yn lambastio Boris

Yr wythnos hon mae Boris Johnson yn dathlu ei flwyddyn gyntaf yn Brif Weinidog Llywodraeth Prydain
Gwleidyddiaeth

Annibyniaeth… annibynadwy?

Mi fuodd yna ddadl am annibyniaeth yn Senedd Cymru
Gwleidyddiaeth

Y 90au: on’d oedden nhw’n ddyddiau da?

Crwt y 90au ydw i. Tan yn ddiweddar do’n i ddim wedi meddwl rhyw lawer am y peth, ond nawr dw i wedi sylwi ar sgil-effaith reit sylweddol
Gwleidyddiaeth

Y da o’r drwg?

Golwg ar y farn a fynegir ar y we fyd-eang
Gwleidyddiaeth

Gwella’r economi – fel gwella’r clefyd ei hun?

Am wn i fod delio efo’r economi rŵan rhywbeth yn debyg i ddelio efo feirws Corona mewn achosion difrifol
Gwleidyddiaeth

Pandemig – pandemoniwm?

Rhywsut neu’i gilydd, mae pandemig y feirws yn creu tensiynau o bob math, gan gynnwys rhai ynghylch trefn lywodraethu’r ynysoedd bach hyn.
Gwleidyddiaeth

Nid y bobl sy’n b’yta pei yn y pub sy’ ar fai

Ambell waith ma’r soffa-rwgnach cyhoeddus yn gallu mynd yn llethol, nagyw e?
Gwleidyddiaeth

Ffor Wêls, sî nything

Mi fyddai’n ddiddorol gwybod a oes gynnon ni hawl i arian yn ôl, gan gyrff fel y BBC a phapurau mawr Llundain, hyd yn oed y rhai ‘right-on’