Gwleidyddiaeth

Dyfodol DU

Does yna ddim amheuaeth fod yna ymgyrch ‘Brydeinig’ ar droed
Gwleidyddiaeth

Hei-jac yr Undeb

Yn yr Alban a Chymru, mae blogwyr wedi sylwi fod rhyw fath o ymgyrch ar droed o gyfeiriad Llundain i glodfori’r Undeb
Gwleidyddiaeth

Boris a Carrie – y cariadon sy’n hoffi Cymru??

Mae chwaeth ffasiwn Boris Johnson a’i ddarpar wraig wedi cyffroi a drysu’r Twitter-sffêr Cymreig yr wythnos hon
Y Tywysog Charles
Gwleidyddiaeth

Pam fod Charles yn cael torri’r rheolau?

Un rheol i’r teulu brenhinol ac un arall i’r gweddill ohonon ni?
Gwleidyddiaeth

Ein rhoi ni yn ein lle

Diolch i Max Hastings, yr arbenigwr ar ramadeg Gymraeg, am gyfuno gwers iaith a chyngor gwleidyddol
Gwleidyddiaeth

A ddylid ceisio consensws ar bwerau ychwanegol yn hytrach nag addo refferendwm?

Mi fyddech yn disgwyl i Andrew RT Davies daflu llond cae o’r stwff-brown-o-ben-ôl-buwch am ben y syniad… ond mae ambell Bleidiwr yn gofyn …

Gwleidyddiaeth

Y peth olaf sydd ar Gymru ei eisiau ydi refferendwm annibyniaeth

‘Cytuno a phenderfynu ar bwerau ychwanegol ydi’r allwedd i fwy o annibyniaeth i Gymru’, medd Huw Prys Jones
Gwleidyddiaeth

Gwell hwyr na hwyrach

Mae cwestiynau o hyd am ddyfodol y Llyfrgell Genedlaethol

Gwleidyddiaeth

Chwilio gwell a chael…?

Nid Cymru yn unig sy’n chwilio am gyfeiriad… mae’r Blaid Lafur wrthi hefyd
Gwleidyddiaeth

Apêl gynyddol annibyniaeth

“Does dim syndod” bod mwyfwy o bobol yn cynhesu at annibyniaeth, ac yn eu plith mae “llawer o bobol” sydd fel arfer yn cefnogi Llafur