Gwleidyddiaeth

Pwy ddaw allan dros bwy?

Jason Morgan sy’n ceisio dyfalu faint o bobl fydd yn pleidleisio eleni, ac yn ystyried a fydd hynny’n rhoi cliw i ni am y canlyniad
Gwleidyddiaeth

Plaid Cymru’n paratoi … ond at beth?

Gydag annibyniaeth ar yr agenda, a all Plaid Cymru ddod â chyfnod o segura etholiadol i ben?
Gwleidyddiaeth

Torri eu cwys eu hunain

Mae’r Ceidwadwyr wastad wedi mynd yn groes i’r graen yng Nghymru, Jason Morgan sy’n ystyried sut fydd hynny’n effeithio …
Gwleidyddiaeth

Yr Alban – peryg y blaid newydd

Peth peryg ydi sylwebu o bell ar wleidyddiaeth gwlad arall, ond mae’n anodd peidio yn achos yr Alban
Gwleidyddiaeth

Fydda’ i ddim yn rhoi’r bynting lan…

Ers troad y flwyddyn, wath inni fod yn onest, ry’n ni wedi bod yn lled-anwybyddu Brexit
Gwleidyddiaeth

Gwynt etholiad – yn y gwynt

“Mae Plaid Cymru wedi cael trafferthion lleol ym mhob un o’i phrif seddi targed – Llanelli, Blaenau Gwent a Gorllewin Caerdydd”
Gwleidyddiaeth

Annibyniaeth – ffrwyth ein Llafur?

Tybed a fyddai Mark Drakeford yn caniatáu refferendwm ar annibyniaeth fel pris i’w dalu am glymblaid â Phlaid Cymru?
Gwleidyddiaeth

Chwifiwn eu baneri

Mae Dafydd Glyn Jones wedi cael gafael ar enghraifft glasurol (ym mhob ystyr) o’r baldorddi Borisaidd
Gwleidyddiaeth

Brwydr y brechlyn

Flwyddyn yn ôl, roedd llawer ohonon n’n gwaredu at y bobol oedd yn gor-brynu pys, pasta a phapur tŷ bach
Gwleidyddiaeth

Etholiad 2021: I’r gad!

Mae’r prif bleidiau bellach wedi lansio’u hymgyrchoedd etholiadol, ac mae pethau eisoes wedi dechrau troi’n ffyrnig