“Onid yw ein Prif Weinidog yn haeddu’r un statws a Phrif Weinidog yr Alban,” gofynna Huw Onllwyn [Golwg 5.08.21]. Wel ie, mae hwnna’n swnio’n ddigon teg… ond arhoswch: onid yw Mark Drakeford ei hun yn rhannol gyfrifol am israddio ei swydd?