Mae miloedd wedi arwyddo deiseb yn galw am barc sglefrio newydd yn Abertawe, ac un o sêr BMX y ddinas James Jones yn dweud bod angen cyfleuster sydd cystal â’r hyn sydd ganddyn nhw yn Lloegr…