Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Rydw i lond llaw o dudalennau i mewn i Carafanio gan Guto Dafydd ar hyn o bryd, ar ôl i sawl ffrind ei argymell. Hyd yn hyn, mae yna deulu ifanc newydd gychwyn ar wyliau mewn carafán. Dw i’n siŵr y bydd y cyfan yn mynd heibio’n ddidrafferth, a dim byd drwg yn digwydd. Hyfryd.