Fotio yn Tesco

Edrychwch ymlaen at fynd i Tesco i brynu torth, a gorfod dioddef gwleidydd gyda “gwên fêl yn gofyn fôt”, ys dywedws yr hen Saunders Lewis!

Ydy wir, mae Llywodraeth Cymru am dreialu cynllun sy’n caniatáu i bobol bleidleisio mewn siopa mawr a ‘sgolion, wrth iddyn nhw geisio cynyddu’r niferoedd sy’n dewis gwleidyddion ein gwlad.