Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Ffawd, Cywilydd a Chelwyddau (Llwyd Owen). Fi wir yn mwynhau darllen llyfrau Llwyd Owen. Cael fy sugno fewn i ryw is-fyd a fydda i’n methu rhoi’r llyfr i lawr. Mi wnes i sylweddoli’n ddiweddar ’mod i heb ddarllen lot o’i nofelau cynnar felly wnes i ddechrau gyda hwn.

Y llyfr a newidiodd fy mywyd