Wrth i’r pandemig gilio, gobeithio, daw golwg y Brydain ôl-Brexit yn gliriach – ac ar hyn o bryd yr olygfa yw gwladwriaeth sydd â diffyg staff mewn mwy nag un sector, a lluniau o silffoedd gwag mewn archfarchnadoedd yn cael eu rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol.