Mae yna bryder ynghylch nifer y teithwyr sy’n dewis peidio â gwisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Yn ôl Heledd Fychan, AoS Plaid Cymru, mae hi wedi “derbyn sawl cwyn” am bobl sy’n “bryderus iawn nad ydyn nhw’n teimlo’n ddiogel ar y trenau ar hyn o bryd.”

Awgrymodd yr aelod dros Ganol De Cymru bod “anghysondeb” ar wasanaethau Trafnidiaeth Cymru o ran gwneud cyhoeddiadau i deithwyr am wisgo gorchudd wyneb.

Gofynnodd Heledd Fychan: “A gaf hefyd ofyn i’r Gweinidog dros y Newid yn yr Hinsawdd am y wybodaeth ddiweddaraf am yr anghysondeb a welwn o ran gwasanaethau Trafnidiaeth Cymru, o ran cyhoeddiadau ynglŷn â phwysigrwydd gwisgo gorchuddion wyneb?”

“Byddwn yn ddiolchgar o gael gwybod beth sy’n cael ei wneud i sicrhau bod y cyhoeddiadau’n gyson a bod y negeseuon yn gwbl glir o ran pa mor hanfodol yw’r rhain.”

Dan gyfyngiadau presennol Llywodraeth Cymru mae gorchuddion wyneb yn ofynnol.

Atgoffa’r tocynydd i wisgo mwgwd

Wrth ymateb ar lawr y siambr fe ddywedodd Y Trefnydd, Lesley Griffiths, ei bod hi wedi gorfod gofyn i’r tocynydd ar dren i atgoffa teithwyr bod gwisgo gorchudd wyneb yn ofynnol.

“Des i lawr ar drên ddoe o ogledd Cymru. Roedd yn rhaid i mi ofyn i’r tocynydd i atgoffa eraill fod gwisgo gorchudd wyneb yn orfodol yng Nghymru, oherwydd byddwch yn deall wrth ddod lawr o Wrecsam rydych yn croesi’r ffin i Loegr,” meddai.

“Ac mae’n rhaid dweud fe wnaeth y teithwyr eraill gwrando a gwisgo eu masgiau hefyd.

“Felly, naill ai mae pobl yn gwneud y dewis, neu efallai nad ydynt yn gwybod ei fod yn orfodol yng Nghymru.”

Eisoes mae Trafnidiaeth Cymru wedi dweud eu bod yn cydweithio gyda Heddlu Trafnidiaeth Cymru i weithredu atgyfnerthu rheolau Llywodraeth Cymru.

“Rhan o’ch cit rygbi”

Gyda mwyfwy o bobl yn teithio i’r brifddinas i wylio cyfres Rygbi’r Hydref ar benwythnosau, mae Trafnidiaeth Cymru’n dweud y dylai gwisgo gorchudd wyneb fod yn “rhan o’ch cit rygbi” wrth deithio ar drenau.

Fe ychwanegodd y Gweinidog, ei fod “yn gwbl hanfodol bod Trafnidiaeth Cymru yn parhau i wneud cyhoeddiadau” gan “sicrhau bod pobl yn gwisgo gorchuddion wyneb.”

“Rwy’n gwybod eisoes bod y Dirprwy Weinidog dros Newid yn yr Hinsawdd a Thrafnidiaeth [Lee Waters] yn gweithio gyda Thrafnidiaeth Cymru o gwmpas hynny.”

“Gorchudd wyneb yn rhan o’ch cit rygbi y penwythnos hwn,” medd Trafnidiaeth Cymru

Yng ngêm gyntaf Cymru yng nghyfres yr Hydref mae cefnogwyr sy’n teithio i’r gêm yn cael eu hatgoffa am bwysigrwydd gwisgo gorchudd wyneb

“Angen gweithredu ar frys” wedi i fideo ddangos cefnogwyr wedi’u “gwasgu fel sardîns” ar drên

“Yn syml, mae’r diffyg trenau yn annerbyniol,” meddai llefarydd trafnidiaeth y Ceidwadwyr Cymreig

Pryder ynghylch llai o bobol yn gwisgo gorchudd wyneb mewn lleoliadau cyhoeddus

Llefarydd iechyd Plaid Cymru yn galw ar y Llywodraeth “i wneud rhywbeth gwahanol” i gryfhau’r negeseuon fod gwisgo gorchudd yn ofyniad cyfreithiol