Mae sawl un wedi mynegi dicter dros y ffaith bod y Frenhines Elizabeth yn agor Senedd Cymru heddiw.

Fe wnaeth y Frenhines, y Tywysog Siarl a Duges Cernyw ymddangos yn y seremoni agoriadol heddiw (14 Hydref), ar gyfer ei hymweliad swyddogol cyntaf â Chymru ers pum mlynedd.

Dyma fydd y chweched tro iddi fynychu’r agoriad swyddogol ers 1999, ond y tro cyntaf ers i’r sefydliad gael ei ddynodi yn Senedd Cymru.

Galw am weriniaeth

Roedd Cymdeithas yr Iaith yn dweud ar Twitter bod y sefydliad yn perthyn i “bobol gyffredin Cymru.”

Dywedodd y mudiad iaith mai nhw felly ddylai fod yn arwain yr agoriad, nid “aristocrat o wlad arall.”

Roedd cyn-arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood, yn ategu’r alwad yna, pan oedd hi’n ymateb i un o areithiau’r diwrnod.

Dyma fydd y tro cyntaf ers y Cynulliad cyntaf yn 1999 i Wood beidio â bod yn aelod etholedig yn y sefydliad, ar ôl iddi golli ei sedd yn yr etholiad eleni.

Fe gwestiynodd hi’r angen i gael y Frenhines yn rhan o’r agoriad swyddogol, gan arwyddo ei phost ar Twitter drwy gyfeirio at y syniad o weriniaeth.

Dywedodd yr awdur Llwyd Owen ei bod hi’n “gywilyddus” bod y Frenhines yn cael ei gwahodd i agor y Senedd ar ôl pob etholiad.

Fe alwodd y traddodiad yn “fabïaidd”, cyn galw am weriniaeth ac annibyniaeth yng Nghymru.

“Nodi arwyddocâd”

Roedd Mark Drakeford, Prif Weinidog Cymru, yn nodi bod cael y Frenhines yn bresennol yn “nodi arwyddocâd y Senedd” yn y genedl.

“Mae penderfyniadau’n cael eu gwneud mewn pedair senedd wahanol ac rwy’n gwybod bod y Frenhines bob amser wedi cymryd o ddifrif y gwaith y mae’n ei wneud wrth nodi hynny,” meddai wrth Sky News.

“Fel y dywedais, dyw hi erioed wedi colli agoriad tymor newydd yn y Senedd ac er gwaethaf yr amgylchiadau, a’i hoedran, bydd hi’n gwneud yr ymdrech honno eto heddiw.

Agoriad Swyddogol yn dangos bod cydraddoleb i’r Senedd medd y Llywydd, Elin Jones

“Y sgwrs (a’r Frenhines Elizabeth) yn ddifyr ar hyd y ffordd ond gwnaf ddim rhannu cynnwys y sgwrs honno yma gyda chi ar hyn o bryd”

Sesiwn newydd y Senedd yn gyfnod i “edrych tuag at y dyfodol”, medd Mark Drakeford

A’r Frenhines yn canmol pobol Cymru am eu hymdrechion yn ystod y pandemig, gan ddweud eu bod nhw’n “esiamplau disglair” o ysbryd y Cymry

Brenhines Lloegr i agor Senedd Cymru

Dyma fydd ei hymweliad cyntaf â Chymru mewn pum mlynedd.