Mae disgwyl i Boris Johnson, prif weinidog y Deyrnas Unedig, ymddiheuro wrth San Steffan heddiw (dydd Mawrth, Ebrill 19), ar ôl iddo fe gael dirwy yn sgil partïon yn Downing Street yn groes i gyfyngiadau Covid-19.

Ers i’r helynt ddod i’r amlwg, fe fu nifer yn ei feirniadu ac eraill, gan gynnwys Liz Saville Roberts, arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan, yn galw am ei ymddiswyddiad.

Dywedodd Liz Saville Roberts ei bod hi’n “amlwg ei fod â diffyg crebwyll moesegol i’w ymddiried gyda chronfeydd sy’n cynnal bywyd cyhoeddus”.

Cafodd e ddirwy yr wythnos ddiwethaf am fynd i’w barti pen-blwydd ei hun ym mis Mehefin 2020, ar adeg pan nad oedd gan aelwydydd yr hawl i gymysgu â’i gilydd.

Mae e wedi cael ei gyhuddo o gamarwain y Senedd, ar ôl iddo fynnu ei fod e a’i staff wedi cadw at y rheolau drwy gydol y pandemig.

Yn ôl Brandon Lewis, Ysgrifennydd Gogledd Iwerddon, roedd y prif weinidog “yn siarad yr hyn yr oedd e’n credu oedd y gwir”, ac fe ddywedodd Boris Johnson ei hun nad oedd “wedi ei daro” ei fod e’n torri’r rheolau ar y pryd ond ei fod e bellach yn derbyn mai dyna roedd e’n ei wneud.

Mae disgwyl i’r gwrthbleidiau drafod a fyddan nhw’n ceisio ei geryddu, naill ai drwy gynnig pleidlais o ddirmyg senedd, neu ei gyfeirio at bwyllgor seneddol i ymchwilio i’w ymddygiad.

Mae’r pwysau arno oddi mewn i’r Blaid Geidwadol wedi lleddfu rywfaint yn sgil y rhyfel yn Wcráin, er bod rhywrai wedi galw am ei ymddiswyddiad eisoes.

Ymhlith y rhai fu’n ei amddiffyn mae David TC Davies, Aelod Seneddol Mynwy, sy’n dweud nad oes “neb arall” all wneud swydd y Prif Weinidog yn well na Boris Johnson.

“Neb arall” all wneud swydd y Prif Weinidog yn well na Boris Johnson, medd David TC Davies

Huw Bebb

David TC Davies yn amddiffyn Boris Johnson yn dilyn helynt y dirwyon yn sgil y partïon yn Downing Street

Yr Arglwydd David Wolfson a’r hyn ysbrydolodd ei deitl ‘Barwn Tredegar’

Mae’r Arglwydd Ceidwadol wedi ymddiswyddo o fod yn Weinidog Cyfiawnder wrth ymateb i helynt dirwyon Boris Johnson a Rishi Sunak

Boris Johnson a Rishi Sunak am gael dirwyon yn sgil partïon Downing Street

Daw hyn yn sgil ymchwiliad yr heddlu i achosion o dorri cyfyngiadau Covid-19, ac mae nifer yng Nghymru yn galw am eu hymddiswyddiadau