Mae’r Ysgrifennydd Iechyd Eluned Morgan wedi cael cerydd swyddogol gan Senedd Cymru.

Daw hyn ar ôl iddi dorri cod ymddygiad Aelodau o’r Senedd.

Roedd y pwyllgor safonau ymddygiad wedi argymell y cerydd wedi iddi gael ei gwahardd rhag gyrru am chwe mis a dirwy o £800 gan Lys Ynadon Yr Wyddgrug.

Dyna oedd y pedwerydd tro iddi gael ei dal yn goryrru, yn dilyn troseddau blaenorol yn 2019, 2020 a 2021.

Cafodd y cynnig i gymeradwyo’r argymhelliad ei basio yn ddiwrthwynebiad yn y siambr brynhawn heddiw (dydd Mercher, Mehefin 22).

‘Embaras’

Yn y siambr, ymddiheurodd Eluned Morgan am ei hymddygiad ac am “unrhyw embaras dw i wedi achosi i’r sefydliad”.

“Dwi’n ymwybodol o’r cyfrifoldeb sydd arnon ni i gyd fel aelodau i arwain trwy esiampl a dwi’n derbyn nad wyf fi wedi cadw at y safonau sy’n ofynnol ohonon ni yn yr achos yma,” meddai.

“Dw i’n ymddiheuro i chi fel aelodau, ac i bobol Cymru, am y sefyllfa anffodus dwi wedi gosod fy hun ynddi.

“Mae’n flin gen i am unrhyw embaras dw i wedi achosi i’r sefydliad, ac i unrhyw un sydd wedi dioddef fel canlyniad i fy ngweithredoedd.

“Dwi’n cadarnhau fy mod wedi pledio yn euog i’r cyhuddiad o oryrru a dwi wedi derbyn dyfarniad y llys.”

Eluned Morgan yn wynebu pleidlais o gerydd yn y Senedd

Cafodd yr Ysgrifennydd Iechyd ddirwy o £800 yn Llys Ynadon Yr Wyddgrug ym mis Mawrth a gwaharddiad rhag gyrru am chwe mis ar ôl pledio’n euog i oryrru

Mark Drakeford yn amddiffyn Eluned Morgan yn sgil sgandal oryrru

“Rwyf wedi delio gyda’r mater o dan y cod gweinidogol ac mae ar gau”

Eluned Morgan wedi’i gwahardd rhag gyrru am chwe mis

Mae’n debyg ei bod wedi cael ei gwahardd wedi iddi groesi’r trothwy pwyntiau ar ei thrwydded