Mae cyfres o ddigwyddiadau Llywodraeth Cymru a gafodd eu cynnal yn ystod uwchgynhadledd COP26 wedi eu beirniadu gan y Ceidwadwyr Cymreig.

Mae ffigurau sydd wedi eu canfod gan y Blaid Geidwadol yn dangos bod £235,000 wedi’i wario gan y llywodraeth, yn ôl BBC Cymru.

Dywed y Ceidwadwyr Cymreig fod y digwyddiadau heb ennyn sylw’r cyfryngau na’r cyhoedd.

Ond mae Llywodraeth Cymru yn mynnu bod mwy na 3,800 o bobol wedi mynychu’r digwyddiadau ar-lein.

Fis Tachwedd, roedd yr uwchgynhadledd yn Glasgow wedi llwyddo i ddenu arweinwyr byd i’r Alban, gyda Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r cyfnod i lansio eu cynllun Sero Net.

Cafodd digwyddiadau eu cynnal ar hyd a lled Cymru, gan gynnwys sgwrs banel ym Mhort Talbot ac, yn sgil hynny, wythnos gyfan o ddigwyddiadau i ddathlu ‘Wythnos Hinsawdd 2021’.

Costau

Mae ffigyrau’n dangos i Lywodraeth Cymru wario £53,600 ar lwyfannu’r digwyddiadau, a hyd at £135,000 ar staffio a rheoli ynghyd â £9,500 ar gyfer platfform COP Cymru ar-lein.

Yn ogystal, cafodd hyd at £23,000 ei wario ar farchnata a thua £13,490 ar gostau arall.

Cafodd cyflwynwyr a newyddiadurwyr adnabyddus o Gymru eu gwahodd i gadeirio’r trafodaethau, a oedd yn cynnwys arbenigwyr blaenllaw ym maes materion amgylcheddol, yn ogystal â gweinidogion y llywodraeth.

Er bod yr holl recordiadau o’r sesiynau wedi eu postio ar-lein, does dim un o’r fideos wedi eu “hoffi” a does dim modd gweld ffigurau gwylio eto.

Honnodd y Torïaid fod COP Cymru wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer “rhethreg nid gweithredu” ac nad oedd wedi arwain at gyhoeddiadau “ychydig i ddim polisi newydd” y tu hwnt i’r cynllun Sero-Net cychwynnol.

Methiant

Dywed Janet Finch-Saunders, llefarydd Newid Hinsawdd y blaid, fod yr holl beth wedi bod yn “fethiant”.

“Mae’n siomedig iawn bod arian trethdalwyr yn cael ei wario ar ddigwyddiadau nad oedd fawr mwy na hunan-hyrwyddo ac ego stroking,” meddai wrth BBC Cymru.

Honnodd fod cyllid wedi’i “ffrio i ffwrdd” ac y byddai wedi cael ei wario’n well ar godi cynghorion glo, a oedd yn “gymaint o flaenoriaeth i bobol Cymru”.

Ddechrau COP26, fe wnaeth Janet Finch-Saunders feirniadu ymdrechion Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â’r argyfwng newid hinsawdd.

“Yma yng Nghymru, mae’n gwbl glir nad yw gweinidogion Llafur wedi gwneud fawr ddim i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ers datgan argyfwng dros ddwy flynedd yn ôl,” meddai.

“Dywedwyd wrthym y byddai ‘ton o weithredu’ pan ddatganwyd yr argyfwng, yn anffodus mae’r camau a welsom hyd yma yn cyfateb i ychydig mwy na rhwygo yn hytrach na thon.

“Mae’n hen bryd i ni weld Deddf Aer Glân a mwy o bwyntiau gwefru ar gyfer cerbydau trydan a gyflwynwyd ledled Cymru i ddechrau. Ers gormod o amser mae gweinidogion Llafur wedi llusgo eu sodlau.”

Ond dywed Yr Athro Mary Gagen o Bryfysol Abertawe, sy’n arbenigo ar newid hinsawdd, fod agweddau o feirniadaeth wedi gwneud i’w “waed ferwi” gyda’r digwyddiadau’n fodd o ysbrydoli pobol i wneud gwahaniaeth.

Llywodraeth Cymru

Dywed llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod COP Cymru yn cynnwys rhaglen eang o ddigwyddiadau, gan ddenu dros 3,800 o fynychwyr rhithwir, 200 o siaradwyr a 38 sesiwn.

“Cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau ymylol hefyd gan fod gormod o alw am gynnwys i ffitio i mewn i un rhaglen,” meddai.

Ychwanegodd, os yw llywodraeth am gyrraedd ei thargedau sero net, ei bod yn “hanfodol ein bod yn ymgysylltu â phobol, busnesau a sefydliadau ledled Cymru”.

 

Annog arweinwyr y byd i gwblhau cytundeb hinsawdd

Yn ôl gwyddonwyr, mae angen torri allyriadau byd-eang 45% erbyn 2030 i gyfyngu twf y tymheredd byd-eang i 1.5 gradd selsiws

Boris Johnoson yn annog gwledydd i “wneud popeth o fewn ein gallu” i gyfyngu cynhesu byd-eang

Y Prif Weinidog yn dychwelyd i’r uwchgynhadledd newid hinsawdd yn Glasgow