Mae Boris Johnson wedi annog gwledydd i sicrhau camau i gyfyngu cynhesu byd-eang wrth i Cop26 dynnu tua’r terfyn.

Roedd y Prif Weinidog yn siarad cyn dychwelyd i’r uwchgynhadledd newid hinsawdd yn Glasgow, lle bydd negodwyr yn dechrau’r gwaith o lunio drafft cyntaf cytundeb i osod amserlen ar gyfer gweithredu ar leihau allyriadau.

Mae trafodaethau hefyd yn cael eu cynnal i ddarparu cyllid i wledydd tlotach ymdopi â newid yn yr hinsawdd.

Dywedodd y Prif Weinidog Boris Johnson: “Mae llawer i’w wneud o hyd.

“Heddiw, byddaf yn cyfarfod â gweinidogion a negodwyr i glywed pa gynnydd sydd wedi’i wneud a lle mae’n rhaid pontio’r bylchau.

“Mae’n bryd i genhedloedd roi gwahaniaethau o’r neilltu a dod at ei gilydd ar gyfer ein planed a’n pobl.

“Mae angen i ni wneud popeth o fewn ein gallu os ydyn ni’n mynd i gadw 1.5C o fewn ein gafael.”

Mae’r cytundeb cyflenwi drafft yn cael ei gyhoeddi fore Mercher (10 Tachwedd), gyda disgwyl i ddirprwyaethau fod mewn cysylltiad â’u harweinwyr i drafod beth fydd eu safbwynt arno – yn enwedig yn y gwledydd hynny nad oedd eu harweinwyr yn mynychu’r uwchgynhadledd megis Tsieina a Rwsia.

Cefnogaeth i wledydd sy’n datblygu

Mae cyllid ar gyfer gwledydd sy’n datblygu hefyd yn allweddol i’r trafodaethau.

Dywedodd Robin Mace-Snaith, prif ddadansoddwr hinsawdd yr asiantaeth gymorth CAFOD: “Mae’n rhaid i ni gael cyllid newydd, ychwanegol yn ogystal â system i’w gyflwyno i gymunedau bregus mewn gwledydd incwm isel.

“Ar yr un pryd, mae angen lle ym mhroses hinsawdd y Cenhedloedd Unedig i ffurfioli’r trafodaethau hyn, fel y gellir dal gwledydd yn atebol am eu haddewidion.”

Bydd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig Antonio Guterres yn ymuno â’r Prif Weinidog, lle bydd yn cyfarfod â phenaethiaid dirprwyaethau a grwpiau eraill.