Mae polisi iechyd cyhoeddus Cymru wedi ei “rwystro” gan economeg y Torïaid yn San Steffan, yn ôl Adam Price, arweinydd Plaid Cymru.

Daw hyn wedi i’r Canghellor Rishi Sunak wrthod rhoi mynediad cynnar i fusnesau Cymru i’r Cynllun Cymorth Swyddi estynedig newydd.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno clo dros dro ledled Cymru o ddydd Gwener (Hydref 23) mewn ymdrech i leihau lledaeniad y coronafeirws.

“Mae’n gwbl anealladwy pam bod y Canghellor wedi gwrthod dod â’r Cynllun Cymorth Swyddi ymlaen neu ychwanegu at y cynllun arbed swyddi,” meddai Adam Price.

“Mae hyn yn ymwneud â thegwch.

“Mae polisi iechyd cyhoeddus Cymru wedi ei rwystro gan economeg y Torïaid yn San Steffan.

“Er ei bod yn bwysig cydnabod y camgymeriadau a wnaed gan y ddwy Lywodraeth sydd wedi ein harwain at y pwynt hwn, fel y dywed adroddiad TAC, byddai gwneud dim byd nawr yn arwain at 2,500 o farwolaethau ychwanegol erbyn diwedd y flwyddyn.

“Bydd pythefnos o glo yn achub bron i 1,000 o fywydau.

“Nid yw’n syndod o gwbl bod mwy a mwy o bobol yn ffafrio’r syniad o Gymru annibynnol – bach, llwyddiannus ac yn rhydd o drugaredd San Steffan.”

Llywodraeth Cymru wedi pwyso ar y Canghellor

Wrth amlinellu’r gefnogaeth fydd ar gael i fusnesau yn ystod y clo, eglurodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi, fod y prif weinidog Mark Drakeford wedi pwyso ar y Canghellor i roi mynediad cynnar i’r cynllun cymorth.

“Fe wnaethon ni hyd yn oed gynnig talu’r gwahaniaeth rhwng y cyllid ar gyfer pob gweithiwr o dan y cynllun cadw swyddi a’r cynllun newydd, ond mae Llywodraeth y DU hyd yma wedi gwrthod ein cynnig,” meddai.

“Dylai busnesau fod yn gallu derbyn cefnogaeth y Cynllun Cefnogi Swyddi ar gyfer y cyfnod rhwng Hydref 23 a 31, a’r cynllun newydd sy’n dod i rym ar 1 Tachwedd.”