Annibyniaeth yw’r “unig ffordd” i sicrhau bod democratiaeth Cymru yn cael ei gwarchod, meddai Adam Price, Arweinydd Plaid Cymru.

Daw ei sylwadau yn sgil cyflwyno Bil y Farchnad Fewnol heddiw, sy’n rhoi pwerau gwariant a chymorth gwladwriathol sy’n dychwelyd o Ewrop yn nwylo Llywodraeth y Deyrnas Unedig, yn erbyn ewyllys y llywodraethau datganoledig.

“Nid gafael yn y pŵer yn unig y mae Bil y Farchnad Fewnol… ond dinistrio dau ddegawd o ddatganoli”, meddai arweinydd Plaid Cymru.

“Mae hyn yn anwybyddu canlyniad dau refferendwm a bydd ewyllys pobl Cymru yn cael ei wyrdroi os caiff y gyfraith hon ei phasio.

“Annibyniaeth yw’r unig ffordd y gallwn amddiffyn democratiaeth Cymru.

“Heb lywodraeth o blaid annibyniaeth yng Nghaerdydd, bydd San Steffan yn parhau i fwlio Cymru.”

‘Geiriau cynnes am ddatganoli’

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi dweud bod cyhoeddi Bil y Farchnad Fewnol yn “ddiwrnod gwael iawn” i’r Deyrnas Unedig ac yn rhoi “straen enfawr” ar yr undeb.

Ond dydy “geiriau cynnes am ddatganoli” gan Lywodraeth Cymru ddim yn ddigon, yn ôl Adam Price.

“Nid yw Llafur wedi gwneud dim i amddiffyn ein Senedd”, meddai.

“Mae angen mwy na geiriau arnom. Mae arnom angen llywodraeth o blaid annibyniaeth yng Nghymru a fydd yn gwrthsefyll ymosodiadau San Steffan ar ein democratiaeth.”

Bil y Farchnad Fewnol

Nod Bil y Farchnad Fewnol yw disodli rheoliadau’r Undeb Ewropeaidd sydd ar hyn o bryd yn rheoli masnach a buddsoddi ym Mhrydain.

Byddai’r Bil yn caniatáu i Lywodraeth y DU orfodi prosiectau mewn meysydd datganoledig fel datblygu economaidd, seilwaith, diwylliant, chwaraeon ac addysg heb gydsyniad Llywodraeth Cymru.