Mae miloedd o ymgyrchwyr ifanc wedi gorymdeithio drwy strydoedd Glasgow i fynnu bod arweinwyr yn gweithredu ar newid hinsawdd yn COP26.

Fe gerddodd protestwyr o Barc Kelvingrove, heibio lleoliad yr uwchgynhadledd, i Sgwâr George, lle’r oedd siaradwyr, gan gynnwys Greta Thunberg a Vanessa Nakate, yn annerch y dorf.

Mae Thunberg wedi bod yn feirniadol iawn o’r uwchgynhadledd, gan honni mai dyma’r gynhadledd COP “mwyaf anghynhwysol erioed,” a’i labelu yn “bythefnos sy’n dathlu busnes fel arfer a blah blah blah.”

Mae’n debyg bod o leiaf 8,000 o bobol ifanc wedi cymryd rhan yn y brotest i gyd.

Roedd Stryd Downing ac Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Prydain wedi condemnio pobol ifanc a oedd yn methu’r ysgol i gymryd rhan yn y brotest.

Bydd gorymdeithio pellach ddydd Sadwrn, gyda disgwyl y bydd degau ar filoedd o bobol yn cerdded y strydoedd yng Nglasgow.

Mae gorymdeithiau cyfatebol mewn dinasoedd ar draws y Deyrnas Unedig hefyd, yn cynnwys Bangor, Abertawe a Chaerdydd.

Gorymdeithio

Roedd un protestiwr – Charlie O’Rourke, sy’n 14 oed o Glasgow – wedi methu’r ysgol i fod yn rhan o’r orymdaith.

Dywedodd fod angen i arweinwyr y byd yn COP26 “wrando ar y bobol.”

“Gwrandewch ar beth maen nhw eisiau ei ddweud,” meddai.

“Peidiwch â ddim ond mynd am yr elw. Gwrandewch ar beth mae’r blaned ei angen.”

Roedd protestiwr arall – Finlay Pringle, sydd hefyd yn 14 o Ucheldiroedd yr Alban – wedi teithio ar y trên i’r orymdaith.

“Os oes rhywbeth rydych chi’n ei garu ac eisiau ei amddiffyn, wedyn dylech chi wneud hynny,” meddai.

“Peidiwch â meddwl dwywaith am hynny.”

Disgwyl i filoedd o bobl ifanc orymdeithio drwy Glasgow i alw am weithredu yn erbyn newid hinsawdd

Fe fydd yr ymgyrchwyr ifanc Greta Thunberg a Vanessa Nakate yn annerch y rali