Etholiad

Maldwyn

Rhan helaeth o ben gogleddol Powys yw’r sedd yma. Bu’n etholaeth felen am flynyddoedd maith, ond ers 2011 mae wedi bod yn las. Y Drenewydd a’r Trallwng yw ei threfi amlycaf.

Ymgeisydd Plaid
Russell George Ceidwadwyr
Alison Alexander Democratiaid Rhyddfrydol
Gwyn Evans Gwlad
Kait Duerden Llafur
Elwyn Vaughan Plaid Cymru
Oliver Lewis Reform UK

Etholaethau ac ymgeiswyr