Etholiad

Aberafan

Dyma un o seddi mwyaf diogel y Blaid Lafur. Does dim un blaid arall wedi dod yn agos i’w hennill ers dechrau datganoli. Oddi fewn i ffiniau’r etholaeth mae Port Talbot a’i chyffiniau.

Ymgeisydd Plaid
Scott Jones Annibynnol
Liz Hill O’Shea Ceidwadwyr
Helen Clarke Democratiaid Rhyddfrydol
Ceri Golding Gwlad
David Rees Llafur
Victoria Griffiths Plaid Cymru
Sarah Allen Plaid Diddymu Cynulliad Cymru
Dennis Walter May Reform UK
Tim Jenkins UKIP

Etholaethau ac ymgeiswyr