O’r Archif

John Davies

’Nôl yn 2004, bu’r diweddar hanesydd disglair a difyr, y Dr John Davies, yn annerch torf o gannoedd yng Ngŵyl y Gelli

Y gwleidydd yng nghynhadledd wanwyn Plaid Cymru yn 2015
O’r Archif

Dafydd Êl yn 70 – “angen Cynulliad cryfach”

“Dim ond 69 ydw i… wel 70, dyw hwnna ddim yn hen erbyn hyn,” dyma ddywedodd Dafydd Elis-Thomas wrth Golwg nôl yn 2016

O’r Archif

Indi roc breuddwydiol

Ysgol Sul fu’n trafod cerddoriaeth a dylanwadau’r grŵp yn yr erthygl hon a gafodd ei chyoeddi yn 2016

O’r Archif

Dablo â’r diafol

Dyma flas ar gyfweliad o 2006 gyda’r awdur, Llwyd Owen – sydd erbyn heddiw wedi cyhoeddi dros 10 o nofelau

O’r Archif

20:1 – David Emanuel

Yn 2015, David Emanuel, y cynllunydd dillad adnabyddus, fu’n ateb cwestiynau 20:1

O’r Archif

Y seren ffilm a’r galon lân

Bu’r actor, Luke Evans, yn sgwrsio am ei yrfa, am Gymru, ac am ei fagwraeth yn Aberbargod gyda Golwg yn 2018

O’r Archif

Creu bywyd newydd ar ôl ffoi o Syria – Portread o Mohamad Karkoubi

Yn 2019 enillodd Mohamad Karkoubi wobr am ei lwyddiant yn dysgu Cymraeg, wedi iddo orfod ffoi o Syria. Dyma hanes y gŵr “cadarnhaol”

O’r Archif

Eisiau i’r Gymraeg fod yn “feistres yn ei thir ei hun”

Ym mis Rhagfyr 2010, bu Golwg draw i Gwmystwyth i gartref y canwr gwerin, y casglwr, y golygydd a’r trysor cenedlaethol, y diweddar Meredydd Evans

O’r Archif

Ryseitiau roc-a-rôl

Yn 2019 cyhoeddodd y cerddor Cerys Matthews lyfr reseitiau sy’n cyfuno cerddoriaeth a choginio

O’r Archif

Portread o Owain Fôn Williams

Portread o Owain Fôn Williams, y pêl-droediwr a’r darlunydd o Benygroes, a ymddangosodd yn Golwg yn 2018 – ddwy flynedd wedi’r Ewros