Gwledd o rygbi a phêl-droed… a chyfle i’r iaith

“Mae hon yn addo bod yn hymdingar o gêm rygbi, a gyda Chymru v Croatia yr un pryd, mae’n debyg y bydd ambell Gymro yn gorfod gwylio DWY …

Max, Syr Mick, Roger… a Dafydd Iwan

Barry Thomas

“Dyna sy’n hyfryd am ben-blwyddi’r pedwar cerddor campus hyn yn bedwar ugain oed eleni – mae yn gyfle gwych i fynd nôl ac ailddarganfod a …

Warren yw ein bugail

Rhaid llongyfarch Undeb Rygbi Cymru am hudo Warren Gatland yn ôl i’r gorlan

Ein Senedd yn destun siarad

Barry Thomas

“Rhwng yr holl ddadlau am arafu traffig i 20 milltir yr awr a’r cynllun am fwy o wleidyddion ym Mae Caerdydd, mae’r Cymry mewn perygl …
Llun o'r awyr o adeiladau uchel y ddinas

Arafu anfadwaith yr Airbnbs

Barry Thomas

“Difyr iawn gweld America, the land of the free a chrud cyfalafiaeth, yn clampio lawr ar remp Airbnb”

Warren yw fy mugail

Barry Thomas

“Mae gan Stad y Goron werth £853m o asedau yng Nghymru… digon o arian i dalu am bob Steddfod o rŵan tan 2165”

Yr Orenfab, y Sbansan a’r lotri

Barry Thomas

Dyma ni reit ar gynffon Awst a phawb call ar ei wyliau

Llawenhewch

Barry Thomas

Rhesymau i fod yn hapus, hyderus a hawddgar ar derfyn Haf o hwyl

Yr Archdderwydd yn pigo ffeit gall

Barry Thomas

“Fe ges i groen gŵydd mwy nag unwaith yn gwylio’r Steddfod ar y bocs”

Y farn o Foduan

Non Tudur

“Y Gohebydd Celfyddydau, Non Tudur, sydd wedi sgrifennu’r golofn olygyddol yr wythnos hon”