Ticlo timpani gyda drymiwr Catatonia

Rhian Williams

Aeth Aled ymlaen i ddrymio i Catatonia a fi’n siwr iddo ddysgu pob dim o’dd e ddim angen dysgu wrtha i

‘A Serennog’ am Yfed Gwinoedd Rhad!

Rhian Williams

Nid oes hawl ganddi i ymweld â’i rhieni, sy’n byw yn Ystrad Mynach. Y newyddion da yw y caiff hi fynd i’r sinema.

Pwy sydd yn fy mybl?

Rhian Williams

“Cyn mis Mawrth, bybls oedd rhywbeth o’n i yn wneud yn dawel bach yn bath…”

Hanner cant… ac ychydig yn flin

Rhian Williams

Un darn o newyddion yn codi calon Rhian… a’r gweddill yn ei gwneud yn grac

Llai o bitsa, mwy o bedlo? Grrrr!

Rhian Williams

Wythnos newydd a thon newydd o reolau difyr i’n drysu ni

Mw-gwd?

Rhian Williams

Mae’n anodd credu bod darn o ddefnydd syml chi’n clymu tu ôl i’ch clustiau wedi llwyddo i hollti barn.

Fflyshys poeth mewn pandemig

Rhian Williams

Mae’n amlwg nad ydi’r Deyrnas Unedig yn unedig iawn a bod y strategaeth ar y cyd i ddelio gyda Covid yn ymdebygu i…. gerdd dant.

Ymadawiad Willie bach yn achosi poen mawr

Rhian Williams

Torrodd fy nghalon yn deilchion wythnos d’wetha. Ac o’dd e ddim byd i neud gyda Covid. Bu farw cymeriad unigryw.

Ateb Angharad Mair yn y gofod

Rhian Williams

Ar ddechrau’r wythnos cyhoeddodd cyn-gapten tîm rygbi dynion Ffrainc, Jefferson Poirot, ei fod yn …

Fi wedi colli bra

Rhian Williams

Odw, fi wedi edrych yn y peiriant golchi. Ac odw, fi wedi gofyn i’r ci os ma’ fe wedi ei weld e… a d’yw e ddim yn gwisgo fe.