Colofn Rhian Williams

Ymadawiad Willie bach yn achosi poen mawr

Torrodd fy nghalon yn deilchion wythnos d’wetha. Ac o’dd e ddim byd i neud gyda Covid. Bu farw cymeriad unigryw.
Colofn Rhian Williams

Ateb Angharad Mair yn y gofod

Ar ddechrau’r wythnos cyhoeddodd cyn-gapten tîm rygbi dynion Ffrainc, Jefferson Poirot, ei fod yn …
Colofn Rhian Williams

Fi wedi colli bra

Odw, fi wedi edrych yn y peiriant golchi. Ac odw, fi wedi gofyn i’r ci os ma’ fe wedi ei weld e… a d’yw e ddim yn gwisgo fe.
Colofn Rhian Williams

Mae rhyddid yn ddiwerth os nad oes modd prynu compost

Sut ydych chi gyd? Eich teuluoedd a’ch ffrindiau yn cadw’n iach? Fi’n olreit, diolch am ofyn.
Colofn Rhian Williams

LLAI o gerdded y ci

Wel am dywydd braf wythnos d’wetha.
Colofn Rhian Williams

Byw dan gyfyngiadau

On’d yw hi’n od shwt ma’ bywyd yn medru newid mor syfrdanol mewn cyfnod cymharol fyr?
Colofn Rhian Williams

Styc yn y tŷ

Mae wastad modd rhoi ogwydd bositif ar bethau.