Colofn Rhian Williams

Cyngor doeth… ar gyfer y flwyddyn a fu!

Fe ddechreuais i ystyried beth fydden i wedi ei ddweud wrthyf fi fy hun yr amser yma’r llynedd petawn i’n gwybod yr hyn yr wyf yn ei wybod …
Colofn Rhian Williams

Pam nad oes sôn am Nos Galan?

Beth fyddai hynt a helynt Mair a Joseff wedi bod petai nhw wedi cael eu babi ar ganol cyfnod rheolau llym Covid?
Colofn Rhian Williams

Dilyn Donald – fy arwr!

Yr wythnos hon, dw i wedi cael fy ysbrydoli
Colofn Rhian Williams

Llorio’r cawr dadleuol

Mi deimlais ryw dwtsh o drueni dros Don
Colofn Rhian Williams

Cyfrifon Kerry Katona

Roeddwn yn awyddus i ddilyn y rheolau a chadw at brynu pethau hanfodol yn unig yn yr archfarchnad fel llaeth, afocado a ‘Crème de Menthe’
Colofn Rhian Williams

Coffa da am y sinema

Beichio crio wrth i Rocky Balboa golli’r ornest ac eto ennill calon Adrian. Dychryn ar Hannibal Lecter
Colofn Rhian Williams

Ticlo timpani gyda drymiwr Catatonia

Aeth Aled ymlaen i ddrymio i Catatonia a fi’n siwr iddo ddysgu pob dim o’dd e ddim angen dysgu wrtha i
Colofn Rhian Williams

‘A Serennog’ am Yfed Gwinoedd Rhad!

Nid oes hawl ganddi i ymweld â’i rhieni, sy’n byw yn Ystrad Mynach. Y newyddion da yw y caiff hi fynd i’r sinema.
Colofn Rhian Williams

Pwy sydd yn fy mybl?

“Cyn mis Mawrth, bybls oedd rhywbeth o’n i yn wneud yn dawel bach yn bath…”
Colofn Rhian Williams

Hanner cant… ac ychydig yn flin

Un darn o newyddion yn codi calon Rhian… a’r gweddill yn ei gwneud yn grac