Colofn Rhian Williams

Coffa da am y sinema

Beichio crio wrth i Rocky Balboa golli’r ornest ac eto ennill calon Adrian. Dychryn ar Hannibal Lecter
Colofn Rhian Williams

Ticlo timpani gyda drymiwr Catatonia

Aeth Aled ymlaen i ddrymio i Catatonia a fi’n siwr iddo ddysgu pob dim o’dd e ddim angen dysgu wrtha i
Colofn Rhian Williams

‘A Serennog’ am Yfed Gwinoedd Rhad!

Nid oes hawl ganddi i ymweld â’i rhieni, sy’n byw yn Ystrad Mynach. Y newyddion da yw y caiff hi fynd i’r sinema.
Colofn Rhian Williams

Pwy sydd yn fy mybl?

“Cyn mis Mawrth, bybls oedd rhywbeth o’n i yn wneud yn dawel bach yn bath…”
Colofn Rhian Williams

Hanner cant… ac ychydig yn flin

Un darn o newyddion yn codi calon Rhian… a’r gweddill yn ei gwneud yn grac
Colofn Rhian Williams

Llai o bitsa, mwy o bedlo? Grrrr!

Wythnos newydd a thon newydd o reolau difyr i’n drysu ni
Colofn Rhian Williams

Mw-gwd?

Mae’n anodd credu bod darn o ddefnydd syml chi’n clymu tu ôl i’ch clustiau wedi llwyddo i hollti barn.
Colofn Rhian Williams

Fflyshys poeth mewn pandemig

Mae’n amlwg nad ydi’r Deyrnas Unedig yn unedig iawn a bod y strategaeth ar y cyd i ddelio gyda Covid yn ymdebygu i…. gerdd dant.
Colofn Rhian Williams

Ymadawiad Willie bach yn achosi poen mawr

Torrodd fy nghalon yn deilchion wythnos d’wetha. Ac o’dd e ddim byd i neud gyda Covid. Bu farw cymeriad unigryw.
Colofn Rhian Williams

Ateb Angharad Mair yn y gofod

Ar ddechrau’r wythnos cyhoeddodd cyn-gapten tîm rygbi dynion Ffrainc, Jefferson Poirot, ei fod yn …