Colofn Rhian Williams

Cymryd saib o’r sgrifennu

Ac na, cyn i chi ofyn, fi heb gael y sac
Colofn Rhian Williams

Cylch hunllefus o nerfs a strancs

Erbyn y chwiban olaf, wrth i’r genedl ddathlu a rhyfeddu, roedd y ci wedi mynd i eistedd yn y bathrwm a doedd Mam a fi ddim yn siarad
Colofn Rhian Williams

Y brechiad a’r boob tube

Shwt ydych chi’n cerdded? Yn sydyn? Yn araf? Llusgo’ch traed?
Colofn Rhian Williams

Prynu twrci i helpu Robin Hood

Cyri twrci, wraps twrci pum diwrnod yn olynol, stecen twrci, cawl twrci, twrci gydag ychydig o dwrci ar yr ochr
Colofn Rhian Williams

Cyngor doeth… ar gyfer y flwyddyn a fu!

Fe ddechreuais i ystyried beth fydden i wedi ei ddweud wrthyf fi fy hun yr amser yma’r llynedd petawn i’n gwybod yr hyn yr wyf yn ei wybod …
Colofn Rhian Williams

Pam nad oes sôn am Nos Galan?

Beth fyddai hynt a helynt Mair a Joseff wedi bod petai nhw wedi cael eu babi ar ganol cyfnod rheolau llym Covid?
Colofn Rhian Williams

Dilyn Donald – fy arwr!

Yr wythnos hon, dw i wedi cael fy ysbrydoli
Colofn Rhian Williams

Llorio’r cawr dadleuol

Mi deimlais ryw dwtsh o drueni dros Don
Colofn Rhian Williams

Cyfrifon Kerry Katona

Roeddwn yn awyddus i ddilyn y rheolau a chadw at brynu pethau hanfodol yn unig yn yr archfarchnad fel llaeth, afocado a ‘Crème de Menthe’
Colofn Rhian Williams

Coffa da am y sinema

Beichio crio wrth i Rocky Balboa golli’r ornest ac eto ennill calon Adrian. Dychryn ar Hannibal Lecter