Cymryd saib o’r sgrifennu

Rhian Williams

Ac na, cyn i chi ofyn, fi heb gael y sac

Cylch hunllefus o nerfs a strancs

Rhian Williams

Erbyn y chwiban olaf, wrth i’r genedl ddathlu a rhyfeddu, roedd y ci wedi mynd i eistedd yn y bathrwm a doedd Mam a fi ddim yn siarad

Y brechiad a’r boob tube

Rhian Williams

Shwt ydych chi’n cerdded? Yn sydyn? Yn araf? Llusgo’ch traed?

Prynu twrci i helpu Robin Hood

Rhian Williams

Cyri twrci, wraps twrci pum diwrnod yn olynol, stecen twrci, cawl twrci, twrci gydag ychydig o dwrci ar yr ochr

Cyngor doeth… ar gyfer y flwyddyn a fu!

Rhian Williams

Fe ddechreuais i ystyried beth fydden i wedi ei ddweud wrthyf fi fy hun yr amser yma’r llynedd petawn i’n gwybod yr hyn yr wyf yn ei wybod …

Pam nad oes sôn am Nos Galan?

Rhian Williams

Beth fyddai hynt a helynt Mair a Joseff wedi bod petai nhw wedi cael eu babi ar ganol cyfnod rheolau llym Covid?

Dilyn Donald – fy arwr!

Rhian Williams

Yr wythnos hon, dw i wedi cael fy ysbrydoli

Llorio’r cawr dadleuol

Rhian Williams

Mi deimlais ryw dwtsh o drueni dros Don

Cyfrifon Kerry Katona

Rhian Williams

Roeddwn yn awyddus i ddilyn y rheolau a chadw at brynu pethau hanfodol yn unig yn yr archfarchnad fel llaeth, afocado a ‘Crème de Menthe’

Coffa da am y sinema

Rhian Williams

Beichio crio wrth i Rocky Balboa golli’r ornest ac eto ennill calon Adrian. Dychryn ar Hannibal Lecter