Wel? Beth fuoch chi yn ei wneud dros y penwythnos? Yn fy nychymyg, mi dreuliais i nos Sadwrn yn y theatr cyn mwynhau pryd o fwyd hyfryd gyda ffrindiau bendigedig. Yn y byd go-iawn, wnes i fynd i Lidl i brynu bwyd ci, glanhau tu fewn y car a golchi digon o bans i gadw fi fynd am wythnos arall.