I ddechrau, ambell ddadansoddiad o’r ffigurau… yn eu cyd-destun…