Mae’n amser hir ers i fi ddarllen llyfr am rygbi. Fel rhai pobl eraill, rydw i wedi disgyn allan o gariad gyda’r gêm ers iddi hi droi yn broffesiynol. Ond yr wythnos diwethaf, wnes i ddarllen llyfr newydd gan Seimon Williams, sef Welsh Rugby: What Went Wrong?