Rhybudd sydd gan Sefydliad Bevan. I ni beidio â disgwyl y bydd biliau tanwydd yn syrthio llawer tros y gaea’ nesa’. Ac, yng Nghymru, mi fydd hi’n waeth…