Ei henw yw Ana. Oedd Ana. Yw Ana. Dydw i ddim yn siwr.

Ei henw yw Ana. Os nad oes gen i ffydd, mi gollaf i fy mhwyll.