Mae’r haf yn darfod eleni gyda gwres crasboeth. Tywydd gwneud ydi hwn, tywydd sydd ddim yn maddau aros yn y tŷ neu eistedd o flaen sgrin, pan mae’r ffenest sgwâr gerllaw yn dangos byd sydd angen ei archwilio a’i ymchwilio. Dyma dywydd hufen iâ ac ymdrochi yn y llanw. Dyma dywydd y tanllyd.