Cri o’r galon ddaeth o Lanelli. Cri ynghylch y ffoaduriaid sy’n debyg o gael eu cadw yno, yn hen westy’r Stradey Park. Nid cri yn eu herbyn nhw, ond yn erbyn y mudiadau asgell dde sydd wedi cydio yn ofnau teg trigolion lleol a’u troi’n ymosodiadau hiliol…