Er gwaetha’r glaw ysbeidiol fe gafwyd Gŵyl Twthill yng Nghaernarfon y Sadwrn diwethaf.

Gyda help coesau tri brwsh llawr a spirit level, fe lwyddodd y Cofis i godi to dros dro i gadw’r llwyfan yn sych.

Llun: Alun Cob