Y pethau gorau am yr Eisteddfod oedd:

a) pei, mash, pys a grefi bendigedig Cegin Gwenog (bargen am £10)

b) datganiad Jeremy Miles mai ei flaenoriaeth yw datblygu economi ffyniannus i Gymru, fel bod modd i ni fforddio’r gwasanaethau yr hoffem eu cael. Sbot on! A mwy pwysig o lawer na cyfyngu’n ceir i 20 milltir yr awr a chyfyngu cynnwys meal-deals– sef blaenoriaethau’r Prif Weinidog presennol.

Y pethau mwyaf siomedig oedd: