Gwaith Dosbarth                                                                                Gorffennaf 18fed 2023

 

Mae gennym ni lawer o gynlluniau ar gyfer gwyliau’r haf ac rydw i’n gyffrous iawn. Byddwn yn mynd i weld Mam-gu a Thad-cu yn Abertawe ac yn aros efo nhw, ac yn cael ein sbwylio mae’n siŵr!