Yn reddfol, mae rhywun yn meddwl bod cael pum diwrnod o gyflog am wneud pedwar diwrnod o waith yn beth gwael.

Sut all Cymru, gwlad gymharol dlawd sy’n ei chael yn anodd talu am wasanaeth iechyd ag ati, fforddio’r ffasiwn beth?

Ond hwyrach mai dyma’r ateb i rai o’n problemau mwyaf ni.