O na! Mwy o newyddion gwael!

Mae’n debyg fod ein gwlad hyfryd o dan anfantais gan nad yw Visit Britain yn ei farchnata’n ddigonol (yn ôl y Pwyllgor Materion Cymreig yn San Steffan). Mae ein diwydiant twristiaeth yn dioddef, o’r herwydd.

Mae hyn yn sioc a siom, wrth gwrs, gan fod gan Gymru gymaint i’w gynnig i bob ymwelydd.