Mae Cymdeithas Pêl-droed Cymru wedi cyhoeddi yn ddiweddar y bydd chwaraewyr tîm rhyngwladol y merched yn cael yr un taliad â’r dynion am chwarae dros eu gwlad. A hynny ar ôl i’r dynion gytuno i dderbyn 25% yn llai o gyflog er mwyn helpu’r Gymdeithas i gynyddu taliadau’r merched gan 25%.