Rhaid i mi gyfaddef, nid oedd cyfres newydd S4C, Ffasiwn Drefn, yn apelio’n ormodol ata’i pan glywais amdani gyntaf. Y cyflwynydd Lara Catrin a’r trefnydd proffesiynol Gwenan Rosser yn rhoi trefn ar gypyrddau dillad a llofftydd Cymru… fy ymateb gwreiddiol oedd ei fod yn swnio fel syniad ofnadwy am raglen deledu!